Ordinea de zi a sedintei Plenului Consiliului Economic si Social din data de 14.11.2017

Sursa: Consiliul Economic si Social

Ordinea de zi propusă

1. Informare privind ședința BEx din data de 14.11.2017
2. Aprobarea procesului-verbal al ședinței plenului din data de 07.11.2017
3. Avizarea proiectelor de acte normative:
   3.1. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind registrul general al evidenței salariaților
3.2. Proiectul Codului Administrativ
3.3. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind modificarea și completarea Legii-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
3.4. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru stabilirea salariului minim brut brut pe țară garantat în plată
3.5. Proiect de Hotărâre a Guvernului pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 22/2007 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare a instituției în vederea autorizării, acreditării și evaluării periodice a organizațiilor furnizoare de educație și a Hotărârii Guvernului nr. 1258/2005 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, cu modificările ulterioare
3.6. Proiect de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal
3.7. Propunere legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 1/2011 a Educației Naționale (420/06.11.2017)
3.8. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017
3.9. Proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017
3.10. Proiect de Hotărâre a Guvernului privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018 

4. Diverse

Proiectele actelor normative de mai sus pot fi consultate aici