RO: Un proiect cu mare potențial. Conferința de deschidere tocmai a trecut, activitățile tocmai au început.

Federația PUBLISIND, împreună cu Federația Sindicatelor Libere din România (FSLR), ambele afiliate la
Blocul Național Sindical (BNS), în parteneriat cu Confederația Sindicatelor Profesionale YS din Norvegia, au organizat pe 5 martie 2020 Conferința de deschidere a proiectului Workin Index, finanțat prin Mecanismul financiar norvegian 2014-2021.

În cadrul Conferinței de deschidere au fost prezentate principalele obiective ale proiectului, metodologia care va conduce la obținerea rezultatelor scontate, metode de promovare a agendei privind Munca Decentă, rolul partenerilor sociali în conceperea și implementarea politicilor de angajare, problema tinerilor pe piața muncii. Ultima parte a Conferinței de deschidere a fost dedicată prezentării modelului nordic a dialogului social și agendei norvegiene a Muncii Decente. La Conferința de deschidere au participat reprezentanți și membrii ai partenerilor precum și alți invitați implicați în promovarea Muncii Decente si a Dialogului Social din România.

Partenerii vor implementa în perioada 2020-2022, proiectul Workin Index cu scopul de a construi un instrument de măsurare a muncii decente și să promoveze o agendă comună de dezvoltare a dialogului social atât în sectorul public, cât și în cel privat, implementarea muncii decente și promovarea unei politici publice care vizează angajabilitatea tinerilor.

Poți urmări un scurt video de la Conferința de deschidere a proiectului Workin Index aici: https://www.facebook.com/102312141385517/videos/2777581022334432/

ENG: A project with great potential. The opening conference just passed, the activities just began.

The PUBLISIND Federation, together with the Federation of the Free Trade Unions of Romania (FSLR), both of them affiliated to The National Union Bloc (BNS), in partnership with the Confederation of Vocational Unions YS from Norway, organized on March 5 2020, the Opening Conference of the Workin Index Project, funded through the Norwegian Financial Mechanism 2014-2021.

Just in some few words, the news within its goals are that the project approaches both private and public sector, that an indicator will be built in order to measure the employees’ rights observance, that it will be increased the unions’ representatives competence in negotiating the contracts/the collective agreements through trainings, that the employment politics of youth within the workforce will be approached through syndical views.

The partners will implement between 2020-2022, the Workin Index project, willing to build a tool measuring the Decent Work and promoting a common Agenda of social dialogue development both in the public and in the private sector, which aims to implement the Decent Work but also promoting a public policy targeting the employability of young people.

You can watch a short video from the Workin Index Project Opening Conference here: https://www.facebook.com/102312141385517/videos/2777581022334432/