BNS (Blocul Național Sindical) a fost informat cu privire la proiectul de Lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.  Modificările vin să clarifice termenele pentru înștiințarea Agenției Naționale a Funcționarilor Publici de către autoritățile și instituțiile publice cu privire la organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea unei funcții publice de execuție vacante sau temporar vacante ori, după caz, concurs de recrutare sau promovare pentru ocuparea unei funcții publice de conducere vacante, potrivit prevederilor art. 618 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 21 alin. (1) şi art. 43 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008, cu modificările şi completările ulterioare… (click pe imaginea de mai jos pentru detalii complete):

De asemenea, puteți accesa integral Instrucțiunile privind publicarea anunțului de concurs pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici (click pe imaginea de mai jos):