Potrivit inițiativei legislative, ambii părinți vor beneficia în același timp de concediul pentru creșterea copilului.

Este vorba mai exact despre o propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor care se află în prezent pe masa Consiliului Economic și Social pentru obținerea avizelor (termen de avizare: 18.11.2022), urmând apoi circuitul legislativ obișnuit (Parlamentul României).

Nevoia pentru modificarea legii 

În nota de fundamentare a propunerii legislative, inițiatorul a accentuat câteva dintre aspectele negative care se răsfrâng asupra părinților potrivit reglementărilor actuale ale legii: tendința femeilor de a accesa acest tip de concediu integral poate îngreuna reîntoarcerea lor la locul de muncă (apariția deprofesionalizării, dificultatea de a face față responsabilităților familiale cu cele de la locul de muncă); legea actuală limitează implicarea taților în procesul de creștere și îngrijire al copiilor și din acest motiv părinții pot căuta diferite alternative care pot dăuna parcursului lor profesional, spre exemplu: diminuarea activității profesionale sau chiar renunțarea temporară la locul de muncă. Prin urmare, noua modificare legislativă va permite părinților să acceseze simultan concediul de creștere copil și ar aduce beneficii pe ambele planuri (familial-profesional):

  1. beneficii pentru familie: modificarea legislativă vine în întâmpinarea noilor părinți și va permite legal taților să se implice în procesul de creștere, îngrijire și educare al copilului;
  2. beneficii pentru parcursul profesional: părinții (care în același timp au statut de angajați), în special bărbații nu vor fi nevoiți să renunțe temporar la locul de muncă; iar femeile se vor adapta mai ușor reîntoarcerii la locul de muncă.

Care sunt modificările?

În prezent, din totalul de 24 luni de concediu de creștere copil (respectiv 36 de luni în cazul copilului cu handicap) reglementat potrivit legii, cel puțin o lună (ultima lună din concediu) se alocă de drept părintelui care nu a solicitat concediul inițial (cu o durată de 23 de luni, potrivit Art. 2 alin. (1) din OUG nr. 111/2010). Mai mult decât atât, potrivit reglementărilor din prezent, dacă un părinte decide să se întoarcă la locul de muncă după 1 an și 6 luni de concediu pentru creștere copil, celălalt părinte poate opta pentru continuarea concediului cu o durată de 6 luni. Potrivit propunerii legislative, părinții nu vor mai fi constrânși de obligativitatea reîntoarcerii unuia dintre părinți la locul de muncă pentru accesarea dreptului la concediu de creștere copil care le revin.

Exemplu:

Înainte de modificarea legislativă:

Mama decide să se întoarcă la locul de muncă după 1 an și 6 luni de concediu creștere copil. Tatăl va putea accesa restul de 6 luni concediu creștere copil, doar cu condiția ca mama să se fi întors la locul de muncă.

După modificarea legislativă:

Mama decide să se întoarcă la locul de muncă după 1 an și 6 luni de concediu creștere copil. Tatăl va putea opta să beneficieze de cele 6 luni oricând (fie în primele, următoarele sau ultimele 6 luni de concediu pentru creștere copil).

Prin inițiativa derulată se pune accent pe de-o parte (1) pe un acces echitabil al ambilor părinți la procesul de creștere și îngrijire al copilului și pe de altă parte (2) pe atenuarea conflictului care poate apărea între responsabilitățile de la locul de muncă și cele familiale.