14.03.2018

COMUNICAT DE PRESĂ

 

O nouă lege așează consilierii de probațiune în subordinea condamnaților

O lege adoptată recent de Parlament și promulgată de președinte în cursul zilei de luni a acestei săptămâni obligă efectiv consilierii de probațiune să emită rapoarte prin care să recomande angajarea în câmpul muncii a persoanelor condamnate penal și aflate în supraveghere, la simpla solicitare a acestora.

Sindicatul Național al Consilierilor din Serviciile de Probațiune (SNCSP) protestează față de această manieră de a impune consilierilor de probațiune, fără nicio consultare, noi sarcini prin care aceștia devin practic subordonați ai condamnaților penal (prin obligația de a emite, la cererea acestora, un raport care să includă recomandări privind angajarea) și îi transformă în agenți ai acestora pe piața forței de muncă, sarcini pentru care nu au nici pregătirea, nici mijloacele sau instrumentele necesare pentru a le duce la îndeplinire.

Ca practicieni care lucrează îndeaproape cu persoane care au comis infracțiuni, unele dintre acestea liberate condiționat din penitenciar, consilierii de probațiune sunt conștienți de discriminarea la care sunt supuse aceste categorii de persoane pe piața muncii. În plus, mulți dintre beneficiarii serviciilor de probațiune se confruntă cu multiple probleme și nevoi – nivel scăzut de școlarizare (inclusiv analfabetism), lipsa calificărilor profesionale, lipsa unei locuințe, diverse adicții (droguri, alcool) și nu în ultimul rând, adoptarea de comportamente antisociale – care sunt tot atâtea piedici în calea integrării acestora pe piața muncii. Astfel de problematici complexe au nevoie de soluții la fel de complexe, nu pot fi rezolvate printr-un raport și o recomandare emise de consilierul de probațiune, oricât de bine intenționate ar fi acestea.

SNCSP consideră că soluția impusă de legiuitor este pe cât de inutilă, pe atât de periculoasă, o ilustrare perfectă a cunoscutului dicton “Drumul spre iad e pavat cu intenții bune”.

Astfel, dacă până în prezent consilierii de probațiune întocmeau rapoarte/referate numai în relația cu instanțele de judecată, fie la cererea acestora, fie din inițiativă proprie, noua lege introduce un nou tip de raport, cel întocmit la solicitarea persoanei supravegheate. Având în vedere că, potrivit celor mai recente estimări, aproximativ 100.000 de persoane condamnate sunt supravegheate de numai 550 de consilieri de probațiune, noile reglementări amenință să genereze o avalanșă de astfel de solicitări de rapoarte, care va sufoca complet serviciile de probațiune, în condițiile în care problemele deja istorice cu care se confruntă sistemul de probațiune rămân în continuare nesoluționate: personal insuficient, lipsa resurselor materiale, spațiile și condițiile de lucru inadecvate etc. În plus, noua lege nu precizează cine este beneficiarul direct al acestor rapoarte, cui sunt ele adresate: persoanelor condamnate, potențialilor angajatori?

În plus, noua lege, care cuprinde doar două articole, nu prevede niciun fel de criterii pe baza cărora să fie întocmite rapoartele și emise recomandările în vederea angajării, singura condiție fiind ca acestea să fie solicitate de către persoanele aflate în supraveghere. Consilierul de probațiune se va vedea astfel pus în situația de a emite o recomandare pentru angajare, fără posibilitatea refuzului, în favoarea unei persoane care adoptă conduite antisociale sau prezintă un risc ridicat de a comite noi infracțiuni în viitor. Cine va răspunde dacă o persoană angajată în baza unei astfel de recomandări va comite infracțiuni la noul loc de muncă?

Reamintim că rolul principal îndeplinit de consilierii de probațiune se referă la controlul și verificarea modului în care persoanele condamnate la pedepse neprivative de libertate și anumite categorii de persoane liberate condiționat din penitenciar respectă măsurile de supraveghere și îndeplinesc obligațiile impuse de instanța de judecată în cuprinsul pedepsei. În activitatea lor, consilierii de probațiune acționează în vederea reducerii riscului ca aceste persoane să comită noi infracțiuni în viitor, inclusiv prin demersuri în vederea incluziunii lor pe piața muncii, prin colaborarea cu agențiile de ocupare a forțelor de muncă (unde beneficiarii pot urma gratuit cursuri de calificare sau recalificare) sau organizații neguvernamentale care se ocupă de plasarea pe piața muncii a persoanelor din categorii defavorizate, însă nu se pot substitui acestora și nici nu ar trebuii.

Sindiatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune este afiliat la Federatia PUBLISIND.

Comunicat de Presa – Sindicatul National al Consilierilor din Serviciile de Probatiune