Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune, sindicat reprezentativ la nivel de unitate (hotărâre judecătorească definitivă nr. 17254 din 4.10.2012 de la Judecătoria sectorului 1), negociator al Contractului Colectiv de Muncă al Societăţii Române de Radiodifuziune constată că, în ultima perioadă, grupuri de interese, mascate de presupuse interese sindicale, încearcă un atac concertat asupra instituţiei, punând în pericol drepturile angajaţilor. Astfel, în luări de poziţie, conferinţe de presă şi adrese către diverse instituţii ale statului, se transmit informaţii false sau trunchiate, menite să împiedice negocierile pentru drepturile angajaţilor şi să pună presiune pentru obţinerea unor interese personale.

Biroul Executiv al Sindicatului Liber a luat act de informaţiile nereale transmise în ultima perioadă de sindicate minuscule, conduse de persoane rău intenţionate, cercetate penal sau necunoscătoare ale realităţilor legislative şi face următoarele precizări:

  1. Contractul Colectiv de Muncă a fost negociat potrivit legii şi el include drepturi şi obligaţii ale angajaţilor în conformitate cu standardele europene, dar şi cu parcursul performant al Societăţii Române de Radiodifuziune. Contractul Colectiv de Muncă poate fi consultat oricând pe portalul instituţiei, nu este un document secret. În opinia noastră, este cel mai bun contract colectiv de muncă din mass-media.
  2. Procedurile privind evaluarea salariaţilor, inclusiv cele care prevăd evaluarea suplimentară a acelor angajaţi care obţin calificativ „Nesatisfăcător” au fost aduse la cunoştinţa angajaţilor şi afişate pe portalul instituţiei. Procedura privind evaluarea suplimentară a celor care au luat acest calificativ a fost negociată cu Sindicatul Liber, ca sindicat reprezentativ, tocmai pentru ca aceste demersuri să fie transparente, iar oamenii aflaţi în această situaţie să fie evaluaţi de alte persoane decât evaluatorii inţiali şi mai aibă o şansă de a se reabilita profesional. În comisiile care evaluează SUPLIMENTAR salariaţii care au calificativ „Insuficient” se regăseşte un reprezentant al Sindicatului Liber, în calitate de partener social, pentru o mai mare protecţie a angajaţilor. Astfel, este complet falsă afirmaţia potrivit căreia a înregistrată la ITM o anexă la CCM care prevede evaluări în vederea concedierii. A fost înregistrată la ITM şi afişată pe portalul instituţiei o anexă care cuprinde evaluări SUPLIMENTARE pentru angajaţii care nu au reuşit să obţină un calificativ care să ateste standardele profesionale conform fişei de post.
  3. Sindicatul Liber nu a fost niciodată parte a unor negocieri privind concedieri colective sau mascate, în grupuri mici, aşa cum fals s-a afirmat cu rea credinţă. De altfel, în contractul colectiv de muncă existent, prevederile care privesc concedieri colective sunt însoţite de fundamentare riguroasă şi de măsuri de protecţie socială foarte solide, poate unele dintre cele mai serioase existente la nivelul CCM-urilor de pe piaţa muncii româneşti. Ca un argument suplimentar, de aproape 3 ani, de când este în vigoare acest CCM, iar Sindicatul Liber este partener de dialog social, NU A EXISTAT NICIO DISPONIBILIZARE colectivă în Radio România. Atragem atenţia celor care se erijează în apărători ai drepturilor sindicale şi care dezinformează, calomniază şi încearcă să afecteze drepturile angajaţilor în favoarea celor personale, că vom acţiona folosind toate pârghiile legale.
  4. Sindicatul Liber nu a negociat şi nu are de gând să încheie vreun Acord care să înlocuiască forma cea mai sigură de protecţie a angajaţilor: Contractul Colectiv de Muncă. Este o altă formă de manipulare şi de inducere a panicii în rândul salariaţilor. Dimpotrivă, Sindicatul Liber a obţinut, drepturi şi bonificaţii pentru angajaţii Radio România, suplimentare faţă de Contractul Colectiv de Muncă. Cel mai recent demers, aflat în derulare, se referă la servicii suplimentare de sănătate, o altă încercare perfect legală şi transparentă care a fost folosită cu rea credinţă şi tendinţe manipulatorii de aceleaşi grupuri de interese.
  5. Sindicatul Liber a negociat în actualul Contract Colectiv de Muncă prevederi potrivit cărora toate persoanele care sunt cercetate disciplinar au dreptul să fie asistate de un reprezentant al sindicatului din care fac parte ori de avocat. Şi la această procedură Sindicatul Liber este prezent prin observatori, pentru a se asigura că sunt respectate toate reglementările legale.
  6. Sindicatul Liber al Lucrătorilor din Societatea Română de Radiodifuziune face apel la colegii jurnalişti din alte instituţii de presă finanţate din bani publici sau alte trusturi de presă, să se informeze şi să ceară mai multe puncte de vedere când redactează un material de presă care presupune drepturile salariaţilor din Radio România. Sindicatul Liber nu s-a amestecat şi nu a făcut niciodată presiuni asupra negocierilor pentru drepturile colegilor din presă, manifestând respect şi decenţă faţă de colegii de breaslă.

Salariaţii din Radio România au nevoie să fie lăsaţi să muncească onest şi performant şi să fie respectaţi pe măsura notorietăţii şi performanţelor instituţiei.

Biroul Executiv al Sindicatului Liber al Societăţii Române de Radiodifuziune – 7.09.2016

Document atasat – Scrisoare – Către Biroul Executiv al Federaţiei „Publisind”