Mai multe zile de concediu, plătite, se vor adăuga pentru angajați, după ce Codul muncii se va modifica în urma unei propuneri legislative. Propunerea, care a fost depusă la Senat, spune că angajații cu copii care au vârste sub 10 ani vor putea beneficia de zile de concediu în plus. În expunerea de motive se spune că în cazul în care cursurile școlilor sunt suspendate conform legii, părinții care au copii cu vârste de sub 10 ani pot cere concediu plătit, zile care vor fi în plus față de concediul de odihnă legal.

”Suspendarea cursurilor se poate face, după caz:
a) la nivelul unităţii de învățământ — la cererea directorului, în baza hotărârii consiliului de administraţie al unităţii, cu aprobarea inspectorului școlar general;
b) la nivelul grupurilor de unităţi de învățământ din acelaşi județ/municipiul Bucureşti — la cererea inspectorului școlar general, cu aprobarea ministerului;
c) la nivel regional sau national, după consultarea reprezentanților federaţiilor sindicale reprezentative la nivel de sector de activitate învățământ preuniversitar, prin ordin al ministrului educaţiei naționale şi cercetării ştiinţifice”, se explică în expunerea de motive.

Astfel că, ”pe perioada determinată, în care cursurile școlare sunt suspendate, este suspendată, în mod corespunzător și obligația personalului din instituţiile de învățământ de a participa la supravegherea copiilor minori, întreaga responsabilitate cu privire la acest aspect revenind exclusiv părinților, care exercită împreună autoritatea părintească”, mai spun inițiatorii în textul sus-menționat.

Așadar, angajații care au în îngrijire copii minori sub vârsta de 10 ani, beneficiază, la cerere, de zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă, pe perioada în care, din motive obiective, cursurile instituţiilor de învăţământ sunt suspendate temporar printr-o decizie a unităţii de învăţământ, a Inspectoratului Scolar Judeţean ori a Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti sau prin ordin al Ministrului Educaţiei.

Cererea pentru acordarea zilelor libere prevăzute nu poate fi depusă decât de unul dintre părinți, mai prevede noua propunere legislativă.

Sursa: BNS