Conducerea ANAF a transmis o circulara in data de 11.11.2016 catre directiile regionale aflate in subordine, circulara are  ca scop aplicarea prevederilor OUG. nr. 43/2016 in sensul cresterii salariului pentru fiecare functie ( functii similare: cu acelasi grad/treapta/aceiasi gradatie/vechime) la nivelul maxim al salariului de baza aflat in plata in toate Directiile Regionale ale Finantelor Publice.


 Circulara ANAF

Stimate domnule/Stimta doamna/director general

Avand in vedere art 3/1 alin. 1/3, teza a doua din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene , precum si unele masuri fiscal- bugetare, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem alaturat, Anexa centralizatoare care cuprinde nivelul maxim al salariului de baza aflat in plata la nivelul directiilor generale  regionale  ale finantelor publice, in vederea punerii in aplicare.

In vederea indentificarii salariilor maxime in plata si aducerea la acelasi nivel al salariilor functionarilor publici din cadrul institutiilor publice pe care le coordonati, conform prevederilor legale din domeniul salarizarii, dupa data de 01.08.2016, veti transmite lunar   ( pana la data de 31.12.2016) , Directiei generale de organizare si resurse umane modificarile intervenite la salariile de baza pentru a fi centralizate si comunicate in vederea punerii in aplicare in mod unitar.