Începând cu anul şcolar 2021-2022, creşele fac parte din sistemul național de învățământ preuniversitar, acestea fiind incluse în reţeaua şcolară ca structuri arondate unor unităţi de învăţământ cu personalitate juridică.

Asigurarea personalului necesar desfășurării educației antepreşcolare din creşe se face de către Ministerul Educației , conform art. 104 alin. (2) lit. a), cu respectarea standardelor de calitate și a legislației în vigoare. Potrivit datelor comunicate de inspectoratele şcolare, în prezent funcţionează 395 de creşe cu 22.296 de copii. În acest an şcolar, sunt în curs de preluare 148 de creşe din 28 de judeţe şi municipiul Bucureşti în care sunt 1.898 de posturi ocupate.

Întrucât creșele sunt preluate în rețeaua școlară ca unități de învățământ fără personalitate juridică, personalul care a ocupat funcția de director/coordonator de creșă va fi preluat dacă îndeplineşte condiţiile de ocupare a uneia dintre funcţiile din sistemul de învăţământ: educator-puericultor, medic, asistent medical, administrator sau alte funcții prevăzute de legislaţia în vigoare.

Potrivit datelor comunicate de inspectoratele şcolare, în baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 100/2021, în acest an şcolar, vor fi preluate 148 de creşe din 29 de judeţe şi municipiul Bucureşti în care sunt 1.898 de posturi ocupate. Situaţia, la nivel naţional, privind preluarea creşelor în baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 100/2021, în acest an şcolar, se prezintă după cum urmează:

Număr creșe -148, număr grupe de copii-385, număr de copii-6.200, număr de posturi ocupate-1.898. Situaţia, la nivel naţional, a numărului de posturi ocupate şi a categoriilor de personal care vor fi preluate în baza prevederilor Ordonanței de urgență nr. 100/2021, în acest an şcolar, se prezintă după cum urmează:

  • posturi ocupate-1898
  • educatori puericultori 206
  • directori 26
  • administratori-35
  • medici-4
  • asistenți medicali-295
  • bucătari-102
  • ajutor de bucătari – 35
  • îngrijitori/infirmiere 872
  • alte categorii-322.

Schimbări preconizate conform  prezentului proiect de act normativ are următoarele scopuri: suplimentarea cu 1.100 de posturi a numărului total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, pentru a se putea asigura personalul necesar desfășurării educației antepreşcolare din creșe .

Prezentarea expusă ne aduce în atenție încă o dată lipsa de organizare și interes a celor responsabili cu preluarea creșelor deoarece se vorbește despre educația timpurie  încă din cadrul  proiectului „România Educată” , cel mai amplu și comprehensiv proiect de reformă a educației din România, inițiat de Președintele României, și reprezintă Proiectul de țară care își propune să devină reperul asumat, de care România are nevoie, pentru a îmbunătăți și moderniza învățământul românesc.  Un proiect ce a însemnat doar o carte de vizită pentru administrația prezidențială, deoarece nu s-a concretizat.

Cu toate proiectele de lege prin care se dorea cu surle și trâmbițe conștientizarea importanței educației timpurii, la nivelul societății inclusiv prin promovarea unei strategii de educație, nu s-a realizat cel mai elementar lucru : formarea personalului educativ cu calificare de puericultor necesar ocupării postului de educator în creșe, după preluarea acestora de către MEC. Acest lucru s-ar fi putut realiza foarte simplu, dacă ar fi existat interes în cadrul Convenției de parteneriat educațional Nr.11509/7 iulie 1999 aprobată din nou la 1 septembrie 2017 prin Convenția de Parteneriat Educațional Nr. 9997 încheiat de MEC cu Centrul pentru Educație și Dezvoltare Profesională CENTRUL STEP BY STEP care organizează inclusiv cursuri de educație timpurie pentru personalul existent din creșe.

Pentru cei care au realizat importanța oportunității existenței acestei convenții de parteneriat, au fructificat acest lucru și au avut viziunea a ceea ce urma să se întâmple în momentul preluării creșelor derulând programe și proiecte în acest sens. Un exemplu concret este Proiectul România crește cu tine – Educație timpurie, o investiție în viitor. Asociația Centrul Step by Step pentru Educație și Dezvoltare Profesională (CEDP), în parteneriat cu Asociația Internațională Step by Step, Reprezentanța UNICEF în România și Ministerul Educației Naționale derulează în perioada 2018 – 2022 proiectul România crește cu tine – Educația timpurie o investiție în viitor în Județele Brașov, Bacău și sectorul 3 al Municipiului București. Proiectul este implementat cu sprijinul financiar al Fundației Jacobs și al Fundației Botnar – Elveția.

Inițiativa vine în sprijinul autorităților publice de la nivel județean și local, în vederea implementării măsurilor privind promovarea unei educații incluzive și de calitate la nivelul învățământului antepreșcolar și preșcolar și respectă prevederile referitoare la acest domeniu din Legea Educației Naționale nr.1/2001, cu modificările și completările ulterioare.

Grupul țintă al acestui proiect sunt autoritățile publice locale și autoritățile publice județene, respectiv: Consilii Județene, Inspectorate Școlare Județene, Consilii Locale, Direcții de Sănătate Publică, Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, Centre Județene de Resurse și Asistență Educațională, primării, școli, Serviciile Publice de Asistență Socială de la nivelul primăriilor; profesioniștii din serviciile de educație timpurie, din grădinițe sau creșe.

Un al doilea exemplu ar fi la Cluj-Napoca, unde personalul din creșe a beneficiat de primul program de formare continuă integrată din România. Centrul Step by Step a lansat la Cluj-Napoca un program pilot de formare continuă integrată pentru educatori – puericultori, personalul de îngrijire, de asistență medicală și de conducere din creșe.

Pedagogia  educației timpurii. Implementarea noului curriculum” este primul program de acest tip din România și de el a beneficiat întreg personalul din toate cele 18 creșe ale municipiului Cluj-Napoca , în perioada 22 mai – 19 iunie 2021 .

Acest proiect este o șansă reală pentru personalul existent în creșele din toată țara, care trăiesc incertitudinea păstrării locului de muncă în urma preluării de către Ministerul Educației dacă ar fi implementat pentru acele creșe care au nevoie să le asigure în continuare un loc de muncă acelora cu care au plecat la drum.

Echipa Federației PUBLISIND