Directiva cadru privind securitatea si sanatatea in munca (89/391/CEE), adoptata in 1989 are ca scop imbunatatirea securitatii si sanatatii in munca, garantand cerintele minime in materie de securitate si sanatate in intreaga Europa, statele membre avand astfel posibilitatea sa mentina si sa defineasca masuri mai stricte. Statele membre au avut ca termen transpunerea dispozitiilor in legislatia nationala pana la 31 decembrie 1992. Directiva – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0391&from=RO

Directiva 89/654/CEE privind cerinţele minime de sanatate si securitate la locul de munca (locul de munca) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0654&from=RO

Directiva 95/63/CE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru folosirea de către lucrători a echipamentului de lucru la locul de muncă (echipamente de munca) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0063&from=RO

Directiva 83/477/CEE privind protecţia lucratorilor fata de riscurile expunerii la azbest la locul de munca – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31983L0477&from=FR

Directiva 89/655/CEE privind cerinţele minime de sanatate şi securitate pentru folosirea de catre lucratori a echipamentului de lucru la locul de munca – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995L0063&from=en

Directiva 89/656/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31989L0656&from=RO

Directiva 90/269/CEE privind condiţiile minime de sanatate şi securitate pentru manipularea manuala a incarcaturilor in situaţiile în care exista un risc pentru lucratori, în special de afecţiuni ale spatelui – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0269&from=RO

Directiva privind conditiile minime de securitate si sanatate in munca pentru lucrul la monitor (90/270/CEE) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31990L0270&from=EN

Directiva 91/322/CEE asupra stabilirii valorilor limită indicative prin implementarea directivei Consiliului 80/1107/CEE asupra protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi chimici, fizici şi biologici la locul de muncă – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0322&from=PT

Directiva 91/382/CEE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor de îmbolnăvire provocate de expunerea la azbest la locul de muncă – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31991L0382&from=RO

Directiva 92/29/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru tratament medical îmbunătăţit la bordul navelor – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0029&from=RO

Directiva 92/57/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate care se aplică pe şantierele temporare sau mobile – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0057&from=RO

Directiva 92/58/CEE privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi/sau sănătate la locul de muncă – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0058&from=RO

Directiva 92/91/CEE privind cerinţele minime de îmbunătăţire a securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0091&from=RO

Directiva 92/104/CEE privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţiei sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă şi în subteran – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0104&from=RO

Directiva 93/103/CEE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:01993L0103-20070627&from=RO

Directiva 98/24/CE cu privire la protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenţii chimici la locul de muncă – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0024&from=RO

Directiva 1999/92/CE privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea protecţiei securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la potenţiale riscuri în atmosfere explozive – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0092&from=RO

Directiva 2000/39/CE pentru stabilirea primei liste a valorilor limită indicative de expunere la locul de muncă privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor împotriva riscurilor legate de agenţi chimici la locul de muncă – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0039&from=RO

Directiva 2000/54/CE privind protecţia lucrătorilor contra riscurilor legate de expunerea la agenţi biologi la locul de muncă – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:em0039

Directiva 2001/45/CE cu privire la cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor de lucru la locul de muncă – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32001L0045&from=RO

Directiva 2002/44/CE privind cerinţele minime de sănătate şi securitate referitoare la riscurile ce decurg din expunerea lucrătorilor la agenţi fizici (vibraţii) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32002L0044&from=RO

Directiva 2003/10/CE privind cerinţele minime de securitate şi sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de agenţi fizici (zgomot) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0010&from=ro

Directiva 2003/18/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la azbest la locul de muncă – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003L0018&from=RO

Directiva 2004/37/CE privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de munca – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004L0037-20140325&from=EN

Directiva 2004/40/CE privind cerinţele minime de securitate şi s ă n ătate referitoare la expunerea lucr ătorilor la riscuri generate de agenţii fizici (câmpuri electromagnetice) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0040&from=RO

Directiva 2006/15/CE pentru stabilirea celei de a doua liste a valorilor limită indicative de expunere la locul de munca (agenti chimici) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0015&from=RO

Directiva 2006/25/CE privind cerinţele minime de securitate şi sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de agenţii fizici (radiaţii optice artificiale) – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0025&from=RO

Directiva privind transparenta si previzibilitatea conditiilor de munca in Uniunea Europeana (2019/1152) – are ca scop introducerea a unor noi drepturi minime, precum sin oi norme legate de informatiile care trebuie furnizate angajatilor cu privire la conditiile lor de munca, scopul principal al legii fiind de a replica provocarilor actuale de pe piata fortei de munca urmare evolutiilor demografice, digitalizare si a noilor forme de ocupare a fortei de munca. Statele membre trebuie sa transpuna dispozitiile in legislatia nationala pana la 1 august 2022.

Directiva – https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1152&from=EN