Bugetul Uniunii Europene este acel act care autorizeaza anual finantarea ansamblului activitatilor si interventiilor comunitare, putand fi observate in fiecare an prioritatile si orientarile politice comunitare.

Conform wikipedia.org, fiecare buget anual face parte dintr-un ciclu bugetar de sapte ani, cunoscut sub numele de „perspectiva financiara”.

Este important de mentionat faptul ca aceste „perspective financiare” sunt stabilite de Comisia Europeana, necesitand aprobarea in unanimitate din partea statelor membre, dar si negocieri care sa fie urmate de acordul Parlamentului European.

Pe scurt, bugetul Uniunii Europene este hotarat de Comisie, Consiliu si Parlament, dupa cum urmeaza: Comisia inainteaza un proiect de buget Consiliului si Parlamentului, in vederea examinarii. Consiliul si Parlamentul ulterior, pot aduce diferite modificari. Daca se ajunge in situatia in care Comisia, Consiliul si Parlamentul nu sunt de-acord, acestea trebuie sa ajunga la un numitor comun.

Bugetul Uniunii Europene s-a dezvoltat pe perioada mai multor decenii, in ritmul evolutiei Uniunii Europene, asigurand finantarea programelor si actiunilor din cadrul tuturor domeniilor de politica ale UE, incepand cu agricultura sau politica regionala si terminand cu cercetarea, intreprinderea si spatiul.

Bugetul Uniunii Europene, se imparte in 7 sectiuni, dupa cum urmeaza:

 • Piata unica, inovatie si digital
 • Coeziune, rezilienta si valori
 • Resurse naturale si mediu
 • Migratia si gestionarea frontierelor
 • Securitate si aparare
 • Vecinatatea si lumea
 • Administratia publica europeana

Fiecareia dintre aceste sectiuni i se aloca o anumita suma de bani, din bugetul total. Vom vedea mai jos niste cifre.

Ca sa ne intoarcem la actualitate, in 18 decembrie 2020, Comisia Europeana a aprobat bugetul anual al Uniunii Europene pentru anul 2021, iar Parlamentul European a avut vot pozitiv. Comisarul Johannes Hahn, care are ca responsabilitati bugetul si administratia, a precizat ca „Acesta este un buget pentru toti cetatenii Uniunii Europei, sprijinind in mod direct recuperarea noastra comuna: cercetatori, antreprenori si fermieri, precum si regiuni sau parteneri externi. Ii incurajez pe toti beneficiarii de finantare din partea Uniunii Europene, sa profite la maxim de aceasta!”

Astfel, valoarea totala pentru perioada 2021 – 2027, se ridica la suma de 1.074,3 miliarde eur. Din aceasta suma, cuprinsa in Cadrul Financiar Multianual 2021 – 2027, Romaniei i s-au alocat 47,56 miliarde eur (dintre care 28,22 miliarde alocate din fondurile de coeziune si 19,34 miliarde din politica agricola comuna). Trebuie mentionat insa si faptul ca la acestea, se mai adauga 30,44 miliarde eur din Mecanismul de redresare si rezilienta si 1,94 miliarde eur din Fondul pentru tranzitie justa.

Sa definim un pic conceptele:

 • Cadrul financiar multianual – este un mecanism care trebuie sa asigure previzibilitatea cheltuielilor si in acelasi timp, sa respecte o disciplina bugetara stricta, definind sumele maxime („plafoanele”), pentru fiecare domeniu de cheltuieli („Rubrica”) din buget; nu este bugetul Uniunii propriu-zis pentru o perioada de sapte ani.
 • Mecanismul de redresare si rezilienta – reprezinta pilonul de baza al #NextGenerationEU (avand alocat un buget total de 672,5 miliarde eur), care este un instrument financiar temporar, initiat de Uniunea Europeana, separat de bugetul pe termen lung al UE, avand ca rol sprijinirea statelor membre incat sa faca fata provocarilor generate de criza din contextul pandemic si a consecintelor sale economice.
 • Fondul pentru tranzitie justa – un instrument financiar in cadrul politicii de coeziune, avand ca scop sprijinirea teritoriilor care se confrunta cu provocari socioeconomice majore ca si consecinta a tranzitiei catre neutralitatea climatica.

In 2021, bugetul Uniunii Europene va continua sa fie finantat din cunoscutele surse de venit si anume:

 • Taxele vamale
 • Contributiile de la statele membre bazate pe taxa pe valoare adaugata
 • Contributiile bazate pe venitul national brut

De asemenea, incepand cu 1 ianuarie 2021, apare si o noua contributie nationala, bazata pe deseurile de ambalaje din plastic nereciclate, care va deveni parte componenta a veniturilor bugetului Uniunii Europene.

Vom dezvolta ulterior aceste idei, insa ca un rezumat la ce s-a scris anterior, se considera asadar ca bugetul Uniunii Europene este decis democratic in toate etapele, aproape toate activitatile necesitand un act legal, inainte de a fi implementat. Acest act ia forma unui act de autorizare, propus de Comisie si aprobat de autoritatea legislativa – doar Consiliul sau alaturi de Parlament. Si bineinteles, pentru ca bugetul sa fie adoptat, este necesar si consensul majoritatii statelor membre.

https://ro.wikipedia.org/wiki/

https://europa.eu/european-union/

https://www.consilium.europa.eu/en/

https://www.caleaeuropeana.ro/

https://mfe.gov.ro/

https://read.oecd-ilibrary.org/governance/