Nr.578/ 14.04.2011

CONSILIUL NAŢIONAL EXTRAORDINAR

AL BLOCULUI NAŢIONAL SINDICAL

6 aprilie 2011, Romaero, Bucuresti

La deschiderea lucrărilor Consiliul Naţional au fost prezenţi în sală 84 delegaţi cu drept de vot, îndeplinindu-se astfel prevederile statutare cu privire la prezenţă.

HOTĂRÂRI
– Extras din procesul verbal –

I. Cu unanimitate de voturi s-a aprobat componenţa Comisiei de chestori formată din 3 persoane, în următoarea componenţă: Nicolae Drăgan – Filiala BNS Caraş Severin, Mihai Popa – Federaţia Univers, Cristian Iancu – F