În anul 2011 salariaţii bugetari vor beneficia din nou de bilete de odihnă şi tratament conform HG 83/2011 ce reglementează acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de odihnă şi de tratament balnear pentru anul 2011, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice abrogând vechea HG 494/2001 pentru abrobarea Normelor şi criteriilor pe baza cărora se acordă bilete de odihnă prin intermediul sistemului organizat şi administrat de Ministerul Muncii. Noutatea constă în aceea că biletele vor fi distribuite prin intermediul Caselor de Pensii.

Potrivit acestei hotărâri, de biletele de odihnă pot beneficia şi soţul/soţia salariatului bugetar, precum şi copii minori ai acestuia. Salariatul ale căror venituri nu depăşesc 2.020 lei va achita jumătate din preţul sejurului ce va avea o durată de 6 zile. De asemenea distribuirea biletelor de odihnă se va face în funcţie de data înregistrării cererii.

Pentru biletele de tratament balnear, locurile contractate se vor repartiza pe maximum 17 serii cu o durată a sejurului de 18 zile.

Avînd în vedere caracterul social al activităţii de trimitere la tratament balnear şi de odihnă CNPP trebuie să stabilescă un preţ maxim/ bilet.

Documentele solicitate precum şi criteriile pe baza cărora se acordă aceste bilete se regăsesc în HG 83/2011 ataşată.