Avocatul Poporului, Renate Weber, a transmis Prim-ministrului Guvernului României, Florin Cîțu lămuriri privind neconstituționalitatea a două acte normative aflate în proces legislativ potrivit cărora costurile privind activitatea de testare împotriva virusului SARS-CoV-2 sunt suportate de către personalul din cadrul unităților vizate, cu excepția personalului care are indicație medicală pentru nevaccinare.

Proiectul de Lege privind stabillirea unor măsuri în domeniul sanitar, pe perioada stării de alertă, pentru personalul din cadrul unor unități publice și private prevede sancțiunea suspendării contractelor individuale de muncă, respectiv a încetării de drept a contractelor de muncă, în situația în care perioada de suspendare cumulează 30 de zile în situația în care angajații nu prezintă certificatul digital în condițiile prevăzute de aceste acte normative, iar Proiectul de Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 stabiliște interdicția accesului în centrele rezidențiale a personalului care nu prezintă certificatul digital, sau, după caz, interzicerea activităților care presupun contactul cu persoanele beneficiare.

Astfel, din data de 29.09.2021, Avocatul Poporului apreciază că soluțiile legislative care condiționează exercitarea dreptului la muncă al personalului din unitățile sanitare publice și private, precum și al personalului încadrat în centre rezidențiale publice și private de obținerea certificatului de vaccinare sau de certificatul de testare (cu plata testelor realizată de către angajat), sub sanțiunea suspendării contractului individual de muncă, respectiv a încetării de drept a acestuia reprezintă măsuri restrictive privind exercițiul dreptului la muncă, al egalității în drepturi și al asigurării măsurilor de protecție socială, măsuri lipsite de proporționalitate și inadecvate scopului urmărit și prin urmare, neconstituționale.

Mai mult decât atât, Avocatul Poporului a argumentat inadecvarea conținutului actelor normative susmenționate din următoarele considerente:

  • în urma zecilor de anchete și vizite realizate de instituția Avocatul Poporului atât în centre rezidențiale, în cămine de bătrâni, în centre de plasament, în centre de recuperare, dar și în unități sanitare, s-a constatat un mare deficit de personal în aceste instituții,
  • costurile testelor RT-PCR sau al testelor antigen rapid sunt foarte ridicate raportat la puterea de cumpărare a cetățenilor,
  • statul nu a intervenit, ca în cazul altor state din Uniunea Europeană, în vederea creării cadrului legal pentru plafonarea prețului testelor de o manieră care să faciliteze cetățenilor accesul la efectuarea acestora, ca măsură de protecție anti-COVID.

De asemenea, Avocatul Poporului apreciază că soluțiile legislative susmenționate sunt de natură să aducă atingere mai multor prevederi constituționale, precum:

  1. Dreptul la muncă și protecție socială a muncii;
  2. Interzicerea discriminării pe criterii de avere;
  3. Încălcarea dreptului beneficiarilor din centrele rezidențiale la măsuri de asistență socială, recunoscut de art. 47 alin. (2) teza finală din Legea fundamentală.

Pentru parcurgerea integrală a adresei Avocatului Poporului transmisă Prim-ministrului Guvernului României, click aici: