Informare privind întâlnirea de lucru organizată de Ministerul Muncii și Protecției Sociale din data de 23.04.2020:

Federația PUBLISIND a participat joi, 23 aprilie 2020, în cadrul videoconferinței organizate de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale (MMPS) în cadrul căreia s-au discutat principalele teme și probleme de actualitate din domeniul Asistenței Sociale. În cadrul videoconferinței au participat organizațiile sindicale reprezentative la nivelul sectorului de activitate Asistență Socială. Din partea Federației PUBLISIND au participat președintele Sindicatului Direcției Generale pentru Asistența Socială și Protecția Copilului Sector 3 București, domnul Florin Brandoi – vicepreședinte domeniul Asistență Socială din cadrul Blocului Național Sindical; și vicepreședintele Sindicatului Unirea Cluj, domnul Dragoș Grădinariu; iar din partea MMPS a participat ministrul MMPS, doamna Violeta Alexandru și doamna Mădălina Turza, președintele Autorității Naționale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități, Copii și Adopții (ANDPDCA).

Delegația Federației PUBLISIND a pregătit pentru videoconferință un set de probleme dar și soluții specifice ca urmare a consultării membrilor și liderilor din domeniul Asistență Socială al Federației PUBLISIND. Materialul întocmit a vizat următoarele probleme:

  1. Izolarea personalului din centre, clarificarea categoriilor de personal care trebuie izolate în centre;
  2. Pontarea și plata salariilor pentru personalul din asistența socială care face parte din următorul ciclu de izolare în centre și care nu a îndeplinit numărul de ore de lucru prevăzute pentru a fi efectuate în luna aprilie conform unei norme întregi;
  3. Testarea întregului personal care intră și respectiv care iese din izolarea preventivă la nivel de centre anterior datei de 25.04.2020 când are loc efectiv schimbul;
  4. Acordarea unui stimulent pentru personalul din asistența socială supus restricțiilor pentru perioada cât se află sub incidența efectelor Ordonanței Militare nr. 8/2020;
  5. Acordarea integrală a indemnizației de hrană în perioada aplicării Ordonanței Militare nr. 8/2020 pentru personalul izolat preventiv la locul de muncă și mărirea cuantumului indemnizației de hrană;
  6. Asigurarea și acordarea personalului angajat în domeniul Asistenței Sociale de echipamente de protecție.

În deschiderea videoconferinței, comunicarea Ministrului Muncii și Protecției Sociale a acoperit și a răspuns favorabil problemelor identificate și centralizate de către delegația din domeniul Asistență Socială al Federației PUBLISIND. Așadar, reținem următoarele elemente-cheie din cadrul întânirii cu ministrul MMPS și președintele ANDPDCA, prezentate sub forma întrebare-răspuns:

Întrebarea 1: Cum se va realiza pontarea și plata salariilor pentru personalul din asistența socială care face parte din următorul ciclu de izolare în centre și care nu a îndeplinit numărul de ore de lucru prevăzute pentru a fi efectuate în luna aprilie conform unei norme întregi?

Răspuns: Norma de bază se consideră a fi împlinită de către fiecare lucrător pentru că perioadele în care angajații izolați preventiv la domiciliu sau la locul de muncă începând cu data de 11 aprilie 2020 reprezintă perioade de timp în care se lucrează în plus sau perioade de recuperare. Așadar, pontarea și plata salariilor pentru personalul din asistența socială aflat în izolare preventivă la locul de muncă sau la domiciliu vor beneficia integral de drepturile salariale. În cursul zilelor care urmează se va elabora un Ordin de ministru cu prevederi clare privitoare la modul de pontare și calcul al drepturilor salariale specifice sectorului Asistență socială aplicabil pe perioada măsurilor speciale.

Întrebarea 2: Ce categorii de personal trebuie izolate în centre?

Răspuns: Izolarea personalului în centre se referă strict la personalul de îngrijire sub stricta coordonare a șefului de centru. Personalul care prin natura funcției și a muncii nu interacționează direct cu beneficiarii sau cu angajații care asigură supravegherea și îngrijirea beneficiarilor, având circuite separate de acces pentru desfășurarea activității zilnice, nu va fi izolat.

Întrebarea 3: Se va testa întregul personal care intră respectiv care iese din izolarea preventivă la nivel de centre anterior datei de 25.04.2020 când are loc efectiv schimbul?

Răspuns: Conducerea MMPS a anunțat că urmează să fie efectuată testarea personalului care va intra în izolare preventivă la locul de muncă peste două zile.

Întrebarea 4: Se va acorda un spor pentru personalul angajat în asistența socială supus restricțiilor pe perioada cât se află sub incidența efectelor Ordonanței Militare nr. 8/2020?

Răspuns: Atât ministrul MMPS și președintele ANDPDCA susțin în Guvern acordarea de stimulente sau unei alte forme financiare pentru personalul angajat în asistența socială supus restricțiilor pe perioada cât se află sub incidența efectelor Ordonanței Militare nr. 8/2020. Această propunere este agreată și susținută. Nu există însă în acest moment stabilit un cuantum al sporului, dar se lucrează în acest sens. Urmează un proces de consultare între MMPS și MFP (Ministerul Finanțelor Publice) în vederea stabilirii unui cuantum fix al sporului.

Întrebarea 5: Se va acorda integral indemnizația de hrană pe perioada izolării preventive la locul de muncă?

Răspuns: Există deja reglementări prin Ordonanța nr. 49/2020 care prevăd următoarele:

Art. III. alin. (2) Personalul din unitățile de asistență socială, respectiv servicii sociale cu cazare publice, astfel cum sunt acestea identificate în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum și a regulamentelor-cadru de organizare și funcționare a serviciilor sociale, cu modificările și completările ulterioare, în aplicarea măsurilor de prevenire, limitare și tratare a cazurilor COVID-19, pe durata situației de urgență, beneficiază de indemnizație de hrană, potrivit art. 18 alin. (1) din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, în cuantumul lunar stabilit conform art. 36 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de timpul efectiv lucrat.

Mai mult decât atât, ministrul MMPS a informat participanții din cadrul videoconferinței că va fi emisă o Hotărâre de Guvern pentru suplimentarea fondurilor pentru hrană și cazare, a normei de hrană pentru personalul din centrele rezidențiale. Mai mult, președintele ANDPDCA a adăugat că există o propunere de modificare în sensul creșterii cuantumului indemnizației de hrană pentru angajații aflați in izolare la locul de muncă, fără a comunica un posibil cuantum (în prezent indemnizația de hrană este în cuantum de 16,6 lei).

Întrebarea 6: Se vor acorda echipamente de protecție personalului angajat în domeniul Asistenței Sociale?

Răspuns: MMPS a dispus distribuirea din rezervele guvernamentale de măști, echipamente și dezinfectanți, dar în completare va trebui să intervină și instituțiile locale.

La finalul videoconferinței, ministrul MMPS și președintele ANDPDCA au asigurat reprezentanții angajaților din domeniul Asistență Socială de întreg sprijinul, manifestând în același timp disponibilitatea de a relua dialogul sub aceeași formă (videoconferință) și în cursul săptămânii viitoare în cazul în care vor mai exista probleme în domeniu.