In sedinta Guvernului din 31.08.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative :

I.    PROIECTE DE LEGE

1.  PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării

II.   ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancționarea contravențiilor silvice

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii nr.289/2002 privind perdelele forestiere de protecţie

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.5 din 6 martie 2000 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional- Secţiunea a III-a -zone protejate

5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal

6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul culturii

7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgenţă a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale

8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru buna organizare şi desfăşurare a alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor din anul 2016 şi pentru modificarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr. 288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr. 208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice şi a campaniilor electorale

III.   HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru declararea zilei de 2 septembrie 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011

3. HOTĂRÂRE privind acordarea de stimulente financiare absolvenţilor care au obţinut media 10 la evaluarea naţională 2016 pentru absolvenţii clasei a VIII-a şi la examenul naţional de bacalaureat sesiunea iunie-iulie 2016

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate şi a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 15/2016

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii-cadru a descentralizării nr. 195/2006, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 139/2008

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Sală Sport Polivalentă – 5000 locuri”, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, realizat prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” – S.A.

7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 23 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, orașelor şi comunelor din judeţul Neamţ

8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Târgu Mureş, la 22 iunie 2016 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003

10. HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii „Amenajare râu Jijia pentru combaterea inundaţiilor în judeţele Botoşani şi Iaşi” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia

11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind exonerarea de la plata taxei de viză pentru eliberarea vizelor de lungă şedere, semnat la Solotvino, la 6 mai 2016

12. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Autostrada Lugoj – Deva”, aflate pe raza localităţilor Margina, din judeţul Timiş, Brănişca şi Şoimuş, din judeţul Hunedoara

13. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 3A, subsecţiunea 3A1 şi 3A2 de la km 8+700 – km 25+500 pe teritoriul localităţilor Gârbău şi Sânpaul, din judeţul Cluj, din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional „Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”

14. HOTĂRÂRE privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de berbeci/ţapi de reproducție din rase specializate”

15. HOTĂRÂRE privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

16. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale

17. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit „Organizarea de către Ministerul Afacerilor Interne a Summitului Asociaţiei Forţelor de Poliţie şi Jandarmerie Europene şi Mediteraneene cu Statut Militar”, care se va desfăşura la Bucureşti, în perioada 11-15 octombrie 2016

18. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Comercială Electrocentrale Constanţa S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei

20. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 902/2005 privind înfiinţarea Institutului Naţional pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel”

21. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr. 563/2014 privind organizarea şi funcţionarea Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist instaurat î