In sedinta Guvernului din 30.08.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.293/2004 privind statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

II. ORDONANȚE
1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile
2. ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice
3. ORDONANŢĂ privind formarea iniţială a ofiţerilor în activitate din Ministerul Apărării Naţionale în instituţii de învăţământ superior militar din străinătate
4. ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.55/2016 privind reorganizarea Companiei Naţionale de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România -S.A şi înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii Rutiere-S.A, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
5. ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern şi pentru prorogarea termenului prevăzut la art.III pct.1 din Legea nr.191/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.672/2002 privind auditul public intern
6. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză
7. ORDONANŢĂ pentru reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative
8. ORDONANŢĂ privind plata defalcată a TVA
9. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal
10.ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr. 165/2016 privind siguranţa operaţiunilor petroliere offshore
11.ORDONANŢĂ pentru modificarea unor acte normative în domeniul administraţiei publice centrale
12.ORDONANŢĂ pentru înființarea Centrului Național de Management al Apei Grele destinată reactoarelor nucleare de producere a energiei electrice
13.ORDONANŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020
14.ORDONANŢĂ pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe
15.ORDONANŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 207/2017 privind Codul de procedură fiscală
16.ORDONANŢĂ de urgență a Guvernului privind completarea art.II din Legea nr. 152/2017 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2016 privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, prorogarea unor termene, precum și măsuri fiscal-bugetare

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.855/2013
2. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1153/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială
3. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Şimnic şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură şi Floricultură Vidra şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Complexul Energetic Hunedoara S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
6. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară-RATEN, aflat sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ”AVIOANE CRAIOVA” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Pod suspendat peste Dunăre în zona Brăila”, judeţele Brăila şi Tulcea
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1424/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Centrului Naţionale de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog
10.HOTĂRÂRE privind achiziţia unui studiu de fezabilitate destinat construirii unui penitenciar
11.HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Justiţiei
12.HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.572/2013 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor
13.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unui imobil aflat în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situat în municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Braşov, Constanţa, Dolj, Sibiu şi Timiş, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea Anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
15.HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru Simpozionul organizat de Ministerul Apărării Naţionale în colaborare cu Fundaţia Globală a Forţelor pentru operaţii speciale ”Global Special Operations Forces Symposium Europe-GLOBAL SOF”, acţiune de protocol cu caracter deosebit, desfăşurat la Bucureşti, în perioada 27-29 septembrie 2017
16.HOTĂRÂRE pentru aprobarea hotărârilor cuprinse în Protocolul Sesiunii a XXVIII-a a Comisiei hidrotehnice româno-ungare, semnat la Morahalom, Ungaria, la 22 iunie 2017 pentru aplicarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind colaborarea pentru protecţia şi utilizarea durabilă a apelor de frontieră, semnat la Budapesta la 15 septembrie 2003
17.HOTĂRÂRE privind reaprobarea obiectivului de investiţii ”