In sedinta Guvernului din 30.03.2017 au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.279/2005 privind ucenicia la locul de muncă şi a Legii nr.335/2013 privind efectuarea stagiului pentru absolvenții de învățământ superior

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru adoptarea unor măsuri fiscal bugetare
2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.9/2017 privind unele măsuri bugetare în anul 2017, prorogarea unor termene, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative
3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea anexei la Ordonanța Guvernului nr. 7/2013 privind instituirea impozitului asupra veniturilor suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale
4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie și pentru modificarea unor acte normative
5.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative
6.   ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru plata cotizațiilor restante ale României pentru participarea la lucrările unor Comitete din cadrul Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și pentru completarea Anexei nr. 1 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România face parte

III.    HOTĂRÂRI 
1.       HOTĂRÂRE privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 şi 2018
2.   HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asiguraţii, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate
3.    HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 10 din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
4.    HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.3 la Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004
5.      HOTĂRÂRE privind participarea României la Programul pentru Evaluarea Internațională a Elevilor-PISA 2018, dezvoltat de OCDE
6.     HOTĂRÂRE pentru modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.272/2012 privind oferta unilaterală a statului român de burse pentru Organizația pentru Eliberarea Palestinei, care acționează pentru Autoritatea Națională Palestiniană
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea unor prevederi ale Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art.13 alin. 3 şi 4 din Legea nr.44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.217/2003
8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 10 iunie 2016 şi la Londra la 6 decembrie 2016 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucție şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
9.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea Listei sectoarelor ce cuprind activităţi care se desfăşoară în funcţie de succesiunea anotimpurilor
10.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.345/2010 pentru aprobarea modelelor formularelor-tip folosite în activitatea de cazier judiciar
11.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Administraţia Naţională ”Apele Române”, aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor
12.   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Actului adiţional nr.2 la Acordul de finanţare dintre Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind programul JEREMIE în România, semnat la Bucureşti la 19 noiembrie 2013 şi la Luxemburg la 15 noiembrie 2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.916/2013
13.    HOTĂRÂRE privind desfiinţarea Centrului de Sănătate Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud
14.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1360/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Tulcea, precum şi al municipiului Tulcea, al oraşelor şi comunelor din judeţul Tulcea
15.   HOTĂRÂRE pentru completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
16.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea modului de repartizare şi de utilizare a sumelor prevăzute la lit.c) şi d) din anexa nr.3/13/02a la Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea tarifelor pentru publicarea actelor în Monitorul Oficial al României, părţile I-VII
18.    HOTĂRÂRE pentru revocarea şi numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
19.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Borysenko Pavlo”
20.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Butochnov Anton”
21.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Zabludovskyi Denys”
22.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Polc Patrik”
23.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Yemelianenko Yevhen”
24.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Nyerges Lajos”
25.    HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi
26.    HOTĂRÂRE privind acordarea de către România a unui ajutor umanitar extern de urgență, cu titlu gratuit, pentru Ucraina, precum și pentru suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017
27.   HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor Metodologice privind modul de calcul al drepturilor salariale pentru salariații încadrați  cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la operatorii economici cu capital majoritar integral de stat din industria națională de apărare care nu desfășoară activități de bază din lipsă de comenzi sau contracte, precum și pentru stabilirea activităților prevăzute la art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
28.    HOTĂRÂRE privind aprobarea numărului mediu maxim de personal pe anul 2017 pentru operatorii economici din industria de apărare, care desfășoară activități conform prevederilor art. 24 din Legea nr. 232/2016 privind industria națională de apărare și pentru modificarea și completarea unor acte normative
29.    HOTĂRÂRE  privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1412/2009 privind organizarea și funcționarea Institutului de Științe ale Educației

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu al Guvernului României privind contractarea de la Banca Europeană de Investiţii a unei facilităţi de finanţare de până la 1 mld.EUR pentru acoperirea parţială a cotribuţiei bugetului de stat la finanţarea Programului Operaţional Infrastructura Mare pentru sectorul transporturi
2.      MEMORANDUM cu tema: Solicitarea Ministerului Apărării Naţionale către Parlamentul României privind obţinerea aprobării prealabile pentru iniţierea procedurilor de atribuire a contractelor aferente unor programe de înzestrare
3.     MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Programului de cooperare în domeniul culturii între Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale din România şi Ministerul Culturii Naţionale din Argentina pentru perioada 2018-2023
4.    MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea Grupului de Lucru pentru stabilirea unor măsuri necesare implementării televiziunii digitale terestre şi a serviciului multimedia la nivel naţional
5.    MEMORANDUM cu tema: Planul de acţiuni, pentru anul 2017, privind iniţiativa de reducere a sarcinilor administrative impuse mediului de afaceri

V.    PUNCTE DE VEDERE 
1.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de lege iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare
2.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
3.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie – Ziua națională a produselor agroalimentare românești, inițiată de domnul deputat PSD Alexandru Stănescu împreună cu un grup de parlamentari PSD și ALDE (Bp. 23/2017);
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea unor acte normative din domeniul apărării, iniţiată de domnul senator PSD Gabriel-Beniamin Leș (Bp. 37/2017)
5.  PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, iniţiată de domnul deputat UDMR Kelemen Hunor şi un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE, PMP, Minorităţi Naţionale(Plx. 149/2017);
6.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iniţiată de doamna deputat PNL Raluca Turcan, împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 26/2017)
7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, iniţiată de domnul deputat PSD Tudor Ciuhodaru (Bp. 62/2017)
8.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Legea privind organizarea și funcționarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, iniţiată de domnul deputat ALDE Ștefan Alexandru Băișanu, împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE (Plx. 106/2017)
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.303 din 28 iunie 2004, republicată, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator ALDE Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu (Bp.19/2017, Plx.122/2016)