In sedinta Guvernului din 28.09.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative

I.   PROIECT DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de la Paris la Convenţia-cadru a Organizaţiei Naţiunilor Unite asupra schimbărilor climatice, semnat la New York la 22 aprilie 2016

II.   ORDONANȚE DE UERGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea articolului 890 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare

3. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, cu modificările și completările ulterioare

4. ORDONANȚA DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii Educației fizice și sportului nr. 69/2000

5. ORDONANȚA DE URGENȚĂ privind înființarea Autorității de Reformă Feroviară

III.   HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1872/2005

2. HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbţie a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăţi directe pentru agricultură, a ajutoarelor excepţionale cu character temporar, a măsurilor de piaţă şi intervenţie în agricultură, a măsurii de informare şi promovare pentru produsele agricole pe piaţa internă şi în ţările terţe, a măsurii de promovare a vinurilor, care se finanţează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)

3. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri aflate în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea cuantumului şi a plăţii cotizaţiei voluntare de participare a Ministerului Justiţiei la Academia Internaţională Anticorupţie, pentru anul 2016

5. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2016 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 381/2009 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată rămase de expropriat, situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Construcţia autostrăzii Bucureşti-Braşov, tronsonul Bucureşti-Ploieşti”, precum şi modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 381/2009

6. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor bunuri aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Spitalului General Căi Ferate Ploieşti, unitate în subordinea Ministerului Transporturilor, prevăzute în anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

8. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil, constituit din teren, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor pentru Administraţia Naţională de Meteorologie

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea participării României la expoziţia internaţională 2017 „Energia viitorului”, Astana, Kazahstan

10. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii

11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare între Ministerul Culturii din România şi Ministerul Culturii din Turkmenistan în domeniul culturii, semnat la Bucureşti în data de 24 mai 2016

12. HOTĂRÂRE privind scoaterea unui bun imobil din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor prin Administraţia Naţională „Apele Române”, ca urmare a restituirii acestuia către persoanele îndreptăţite

13. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Prima casă”

15. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Programului „Construcţia de locuinţe de serviciu”

16. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Strategiei militare a României

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea normelor financiare pentru activitatea sportivă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1447/2007

18. HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru asigurarea participării României, ca țară invitată de onoare, la Festivalul Internațional de artă EUROPALIA 2019

19. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice

20. HOTĂRÂRE pentru completarea articolului 198 din Contractul-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017

21. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Olteanu Daniel

22. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către domnul  Anefi Ersun

23. HOTĂRÂRE privind încetarea raportului de serviciu al domnului Dogariu Eugen, subprefect al județului Timiș

24. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Hunedoara de către domnul Ungur Valer

25. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Alba de către domnul Zincă Marius

26. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Adrian Georgescu – Milano, Republica Italiană)

27. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Anca-Elena Opriș – Lyon, Republica Franceză)

28. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general (Iulian Nițu – Zajecar, Republica Serbia) și numirea unui consul general (Olyver Marius Dilof – Zajecar, Republica Serbia)

29.  HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Gheorghe Dinu – Vârșeț, Republica Serbia)

30. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Ramona Chiriac – Munchen, Republica Federală Germania)

31. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Lucreția Tănase – Bari, Republica Italiană)

32. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Aurelian Neagu – Shanghai, Republica Populară Chineză)

33. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Florea-Tiberiu Trifan – Chicago, Statele Unite ale Americii)

34. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Radu-Dumitru Florea – Stuttgart, Republica Federală Germania)

35. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Iulia Buje – Marsilia, Republica Franceză)

36. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Mugurel Stănescu – Toronto, Canada)

 

IV.   MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea semnării „Protocolului de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei din Republica Moldova pentru anii de învăţământ 2016-2019”

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea utilizării soldului Fondului Elveţian de Contrapartidă pentru asigurarea parţială a co-finanţării proiectelor finanţate în cadrul Programului de cooperare elveţiano-român vizând reducerea disparităţilor economice şi sociale în cadrul Uniunii Europene extinse, Fondul pentru acţiuni în domeniul managementului energiei durabile – Programul oraşe sărace

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Claudiu Vrînceanu – Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri, în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii IPROCHIM S.A.

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierilor unui Memorandum de înţelegere între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Serviciul Naţional al Parcurilor din cadrul Departamentului de Interne al Statelor Unite ale Americii privind cooperarea în domeniul managementului ariilor naturale protejate

5. MEMORANDUM cu tema:  Instituirea Registrului Unic al Transparenţei Intereselor (RUTI)

 

Sursa: Guvernul Romaniei