I.PROIECTE DE LEGI

1.PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind personalul navigant

2.PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de securitate între Guvernul României şi Guvernul Marelui Ducat al Luxemburgului privind protecţia reciprocă a informațiilor clasificate, semnat la Bucureşti, la 24 mai 2017

3.PROIECT DE LEGE pentru modificarea art. 2 lit.f) din Legea nr.294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate

II.ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Odonanței Guvernului nr.38/2015 privind soluționarea alternativă a litigiilor dintre consumatori și comercianți

III.HOTĂRÂRI

1.HOTĂRÂRE privind stabilirea pentru anul 2017 a cuantumului plăţii unice pe suprafaţă, al plăţii redistributive şi a intervalelor de suprafaţă pentru care se acordă aceasta, al plăţii pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, al plăţii pentru tinerii fermieri, precum şi a plafoanelor aferente ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, pentru speciile bovine şi ovine/caprine şi a plafonului aferent schemei de sprijin cuplat pentru speciile ovine/caprine

2.HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii şi descrierii tehnice ale unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură

3.HOTĂRÂRE privind reorganizarea Stațiunii de Cercetare-Dezvoltare Agricolă Tulcea şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4.HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 26 iulie 2017 şi 31 iulie 2017, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar-îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucție şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

5.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.1680/2008 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind asigurarea dezvoltării economice durabile

6.HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Facultatea de Bioinginerie Medicală” la Universitatea de Medicină şi Farmacie ”Gr.T. Popa” Iaşi

7.HOTĂRÂRE rivind modificarea anexei nr.8 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

8.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9.HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia şi în administrarea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA, a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ”CFR”-SA -Sucursalele Regionale CF Craiova şi Timişoara, în vederea reutilizării şi refolosirii, respectiv scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

10.HOTĂRÂRE privind scoaterea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime-SA Galaţi

11.HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripţie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum şi denumirile comune internaţionale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate

12.HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Culturii şi Identității Naţionale în administrarea Academiei Române

13.HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor locale parţiale pentru primari şi un consiliu local în unele circumscripţii electorale

14.HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 5 noiembrie 2017

15.HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

16.HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 5 noiembrie 2017

17.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ”ROMGAZ” S.A şi ”AMROMCO ENERGY” S.R.L

18.HOTĂRÂRE privind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare, încheiate între Agenția Naţională pentru Resurse Minerale şi ”AMROMCO ENERGY” S.R.L

19.HOTĂRÂREprivind aprobarea unor Acorduri petroliere de concesiune pentru dezvoltare-exploatare şi a unor Acorduri petroliere de concesiune pentru exploatare, încheiate între Agenția Naţională pentru Resurse Minerale şi Societatea Naţională de Gaze Naturale ”ROMGAZ” S.A

20.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 534/2007 privind înființarea, atribuțiile, competențele și modul de funcționare ale Comitetului Interministerial de Finanțări, Garanții și Asigurări și reglementarea operațiunilor de finanțare, garantare și asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK S.A. în numele și în contul statului

21.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr.206/1995 privind reorganizarea Institutului Național de Informații în Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul” în subordinea Serviciului Român de Informații, cu modificările și completările ulterioare

22.HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a func