In sedinta Guvernului din 27.04.2017 au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI
1.   PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

2.    PROIECT DE LEGE privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea articolului 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

III.    HOTĂRÂRI 
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016
2.    HOTĂRÂRE  pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activități finanţate integral din venituri proprii
4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019
5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice locale
6.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din Calea Mărăşeşti, oraş Jimbolia, judeţul Timiş, construit prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea locuinţelor
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici
8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
9.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016, la Mako, Ungaria
10.    HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea poziţiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului
11.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
12.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011
13.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi a transmiterii unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău, Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti
15.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
18.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”
19.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – SA Galaţi, din portul Brăila, Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi prevăzute la anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
20.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare al Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului pe anul 2017
21.    HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Complexul Energetic Hunedoara – S.A. pentru anul 2017
22.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli aferent activităţii de privatizare pe anul 2017 al Ministerului Energiei
23.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art.6 alin.(6) din Hotărârea Guvernului nr.1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
24.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi modificarea datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului şi darea în administrare a unei părţi din acest imobil Complexului Sportiv Naţional Lia Manoliu, instituţie din subordinea Ministerului Tineretului şi Sportului
25.    HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Cadrelor Militare în Rezervă şi în Retragere din Serviciul de Protecţie şi Pază ca fiind de utilitate publică
26.    HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Neamț de către Panaite Vasile
27.    HOTĂRÂRE a Guvernului pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare.
28.     HOTĂRÂRE privind trecerea unui imobil, aflat în administrarea Regiei Autonome „Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”, din domeniul privat al statului în domeniul public al statului, atribuirea destinaţiei de reşedinţă oficială pentru acest imobil şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia privind cooperarea în domeniul apărării
2.    MEMORANDUM cu tema: Restricţii privind transportul de mărfuri supuse controlului fitosanitar şi veterinar, precum şi privind transportul de mărfuri periculoase la frontiera dintre România şi Ungaria
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii și semnării Declarației de intenție privind reducerea tarifelor internaționale de roaming între Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale din România și Ministerul Comunicațiilor din Statul Israel
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Declarației Comune de cooperare între Ministerul Economiei din România și Ministerul Economiei și Industriei din Israel.

V.    RAPOARTE
1.    RAPORT ANUAL privind modul de îndeplinire a Programului de Protecţie a Martorilor pentru anul 2016

VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor proiecte de lege iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedura parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare
2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind Codul aerian al României, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PNL Marius Lucian Obreja împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 240/2016, Plx. 38/2017)
3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, iniţiată de domnul deputat PMP Ionuţ Simonica împreună cu un grup de parlamentari USR, UDMR, PMP, PNL, PSD şi Minorităţi Naţionale (Bp.44/2017)
4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 88/2016 privind stabilirea unor măsuri suplimentare obligatorii pentru etichetarea laptelui proaspăt pentru consum şi a produselor lactate, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii deputaţi PSD Ioan Dîrzu, Ioan Munteanu, Ion Melinte şi domnii deputaţi PNL Nini Săpunaru, George Scarlat, Sorin Teju (Bp.306/2016, Plx.49/2017)
5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol, iniţiată de domnul senator PSD Ion Rotaru şi un grup de parlamentari aparţinând grupurilor parlamentare ale PSD (Bp.42/2017)
6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii cadru nr. 284/2010 actualizată la 23 octombrie 2014, iniţiată de domnul senator Ioan Narcis Chisăliţă împreună cu un grup de parlamentari PSD (Bp. 38/2017)
7.   PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea alin. 3, al art. 169¹ din Legea 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, publicată în Monitorul Oficial nr. 852, din 20 decembrie 2010, iniţiată de doamna deputat PSD Lucreţia Roşca (Bp. 63/2017)
8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind transmiterea unui teren sub luciu de apă cu amenajarea piscicolă aferentă din domeniul public al statului şi din administrarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, judeţul Dâmboviţa, în domeniul public al comunei Corbii Mari şi în administrarea Consiliului Local al Comunei Corbii Mari, judeţul Dâmboviţa, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat PNL Iulian Vladu împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, ALDE (Bp. 83/2016, Plx. 529/2016)
9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” – S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea, iniţiată de domnul deputat PSD Lucian-Eduard Simion împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, PMP, ALDE şi Minorităţi Naţionale (Bp. 54/2017)