In sedinta Guvernului din 27.04.2017 au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI
1.   PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare privind cooperarea şi activităţile Reprezentanţei Băncii Europene pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare în România, semnat la Londra la 11 noiembrie 2016 şi respectiv la Bucureşti la 29 noiembrie 2016

2.    PROIECT DE LEGE privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare a unor acte normative

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea articolului 11 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 22/2009 privind înființarea Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații

III.    HOTĂRÂRI 
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1/2016
2.    HOTĂRÂRE  pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi KfW, Frankfurt pe Main (KfW), prin scrisorile semnate la 30 iunie 2016 la Bucureşti, respectiv la 21 decembrie 2016 la Frankfurt pe Main şi la 28 decembrie 2016 la Bucureşti, la Acordul de împrumut şi finanţare dintre KfW, Frankfurt pe Main (KfW), şi România, reprezentată de Ministerul Finanţelor Publice al României (Împrumutat) şi Municipiul Timişoara (Agenţia de implementare a programului), pentru un împrumut de 3.000.000 euro şi o contribuţie financiară de 2.000.000 euro pentru reabilitarea cartierelor istorice ale Timişoarei (Infrastructura municipală faza a II-a), semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2009 şi, respectiv, la Frankfurt pe Main la 24 martie 2010
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.515/2002 privind înfiinţarea pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 865/2006 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Finanţelor Publice a unei activități finanţate integral din venituri proprii
4.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de interes naţional în domeniul protecției drepturilor copilului pentru perioada 2017-2019
5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Tezelor prealabile ale proiectului Codului finanţelor publice locale
6.    HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al blocului de locuinţe nr. 14, sc. A şi B din Calea Mărăşeşti, oraş Jimbolia, judeţul Timiş, construit prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflat în administrarea Consiliului Local al Oraşului Jimbolia, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea locuinţelor
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1856/2005 privind plafoanele naţionale de emisie pentru anumiţi poluanţi atmosferici
8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.296/2016 privind aprobarea sumei necesare Ministerului Sănătăţii pentru contractarea şi implementarea componentelor rămase necontractate din Proiectul PHARE 2006/018-147.03.11-Sprijin pentru autorităţile de sănătate din România pentru implementarea directivelor Uniunii Europene privind băncile de sânge-unităţile de transfuzie-din spitale şi utilizarea terapeutică a ţesuturilor şi celulelor umane
9.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Procesului-verbal privind controlul comun al traseului liniei de frontieră româno-ungare, în sectoarele apelor de frontieră în anul 2015, semnat la 18 noiembrie 2016, la Mako, Ungaria
10.    HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorilor de inventar şi a datelor de identificare ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea instituţiilor prefectului din subordinea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru modificarea poziţiei nr. 39 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 706/1994 privind trecerea palatelor administrative din municipiile reşedinţe de judeţe în administrarea instituţiilor prefectului
11.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1.705 /2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării unor lucrări de investiţii la un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
12.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Ghidului carierei militare, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 106/2011
13.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 376 şi a transmiterii unei părţi din acesta şi a imobilului 687, aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în domeniul public al municipiului Râmnicu Sărat, judeţul Buzău
14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Arad, Vrancea, Buzău, Vâlcea, Galaţi, Olt, Călăraşi, Teleorman, Alba, Bacău, Constanţa, Dolj, Prahova, Hunedoara, Cluj, Neamţ şi municipiul Bucureşti
15.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale „Administraţia Porturilor Dunării Maritime” S.A. Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 Regiei Autonome „Administraţia Fluvială a Dunării de Jos” Galaţi aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
17.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Călători „C.F.R. – Călători” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
18.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”
19.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a denumirii, descrierii tehnice a unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Maritime – SA Galaţi, din portul Brăila, Portul Comercial Galaţi, Portul Docuri Galaţi şi Portul Bazinul Nou Galaţi prevăzute la anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a executării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
20.    HOTĂRÂRE pri