In sedinta Guvernului din 27.01.2017   au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru stimularea înființării de noi întreprinderi mici și mijlocii
2.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi funcţionarea Agentului Guvernamental pentru Curtea de Justiţie a Uniunii Europene, precum şi pentru Curtea de Justiţie a Asociaţiei Europene a Liberului Schimb
3.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare

II.HOTĂRÂRI
1.HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Sistemului naţional de gestionare a afacerilor europene în vederea participării României la procesul decizional al instituţiilor Uniunii Europene
2.HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.72/2016 privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
3.HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.595/2009 pentru aplicarea Legii nr.490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare
4.HOTĂRÂRE pentru aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condiţiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalităţile de verificare şi control
5.HOTĂRÂRE privind stabilirea contingentului pe tipuri de lucrători nou-admişi pe piaţa forţei de muncă în anul 2017
6.HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale
7.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
8.HOTĂRÂRE pentru aplicarea prevederilor art.3(4) alin (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum și unele măsuri fiscal-bugetare și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare
9.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.980/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Energiei.

III.MEMORANDUMURI
1.MEMORANDUM cu tema: Calendarul de activităţi necesare operaţionalizării sistemului integrat de management SMIS 2014+/MySMIS 2014 de gestionare a fondurilor europene
2.MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2017 şi 2018 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane
3.MEMORANDUM cu tema: Mandatarea reprezentanţilor statului în Adunarea generală a acţionarilor/Consiliul de administraţie, după caz, la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru repartizarea unei cote de minim 90% din profitul net realizat al anului 2016 sub formă de dividende/vărsăminte la bugetul de stat

IV.NOTE
1.NOTĂ privind dezvoltarea Sistemului naţional antigrindină şi de creştere a precipitaţiilor, conform cap. politici agricole şi de dezvoltare rurală, pct.3, din Programul de Guvernare 2017-2020
2.NOTĂ privind Programul de subvenţii pentru agricultură acordate în anul 2017 prin Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură
3.NOTĂ privind programul Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România
4.NOTĂ privind acţiunea în anulare a Directivei (UE) 2016/2284
5.NOTĂ privind necesitatea modificării Legii Apelor nr.107/1996
6.NOTĂ privind elaborarea Master-planului pentru investiţii în turism
7.NOTĂ privind pregătirea Planului Anual de Lucru al Guvernului

V.PUNCTE DE VEDERE
1.Proiecte de puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2.Proiecte de puncte de vedere asupra unor proiecte de legi iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare.

Sursa: Guvernul Romaniei