In sedinta Guvernului din 25.05.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 81/2000 privind certificarea încadrării vehiculelor înmatriculate sau înregistrate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică
2.    PROIECT DE LEGE privind abrogarea art.35 din Legea nr.1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991 şi ale Legii nr.169/1997
3.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului de Amendare, semnat la Bucureşti, la 1 decembrie 2016, a Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind cooperarea în domeniul militar, semnat la Chişinău, la 20 aprilie 2012
4.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
5.    PROIECT DE LEGE privind constituirea şi menținerea unor rezerve minime de țiței şi/sau produse petroliere
6.    PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe
7.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr. 86/2016 privind instituirea centrelor comunitare românești în străinătate

I.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.174/2002, şi pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.377/2002
2.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Iernut şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet, prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Piscicultură Nucet şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Ecologie Acvatică, Pescuit şi Acvacultură – Galaţi şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea Seminarului Regional privind schimbul de informaţii în contextul angajamentelor asumate de jurisdicţiile participante la Forumul Global al OCDE, în trimestrul IV 2017, la Bucureşti
6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1.211/2001 privind înfiinţarea Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.-IFN
7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 1997/2004 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific şi însemnelor distinctive pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare
8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea articolului 3 la Hotărârea Guvernului nr.947/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Autostrada Sebeş-Turda”- Lot 1 secţiunea A, km 0+300-km 14 +000
9.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii ”Lucrări de punere în siguranţă pod pe DN 72, km 20+422, peste râul Dâmboviţa, la Viişoara”, judeţul Dâmboviţa
10.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Muzeului Naţional Bran
11.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 592 aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al Comunei Mogoşeşti-Siret, judeţul Iaşi
12.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil rezultat din investiţii în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Institutului Naţional de Boli Infecţioase ”Prof Dr.Matei Balş”, unitate sanitară în subordinea Ministerului Sănătăţii
13.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar aferente părţii dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, prevăzute în anexa nr.40 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
14.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3-a Adunare Generală şi Conferinţă Internaţională a Asociaţiei Mondiale a Organismelor Electorale (A-WEB)
15.    HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului în domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”
16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea plății contribuției voluntare a României, în lei, la fondul fiduciar al Organizației Națiunilor Unite pentru acoperirea cheltuielilor de participare a delegațiilor insulelor mici în curs de dezvoltare la Conferinţa Organizației Națiunilor Unite la nivel înalt privind sprijinirea implementării Obiectivului de dezvoltare durabilă 14: conservarea şi utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor şi resurselor marine pentru dezvoltare durabilă, care va avea loc la New York, Statele Unite ale Americii, în perioada 5-9 iunie 2017
17.    HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 39/2017 pentru aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului tomate în spaţii protejate”, beneficiarilor, condițiilor de eligibilitate, modului de acordare a ajutorului de minimis, a valorii anuale totale a acestuia, precum şi modalitățile de verificare şi control
18.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Bihor de către domnul Claudiu-Adrian Pop
19.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile le