I. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1053/2014

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 15 noiembrie 2017 şi la Paris la 16 noiembrie 2017, la Acordulcadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind reabilitarea infrastructurii şcolare din România, semnat la Bucureşti la 11 iulie 2003

3. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr. 2015/757 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind monitorizarea, raportarea şi verificarea emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim şi de modificare a Directivei 2009/16/CE

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

6. HOTĂRÂRE pentru completarea art.3 al Hotărârii Guvernului nr.727/2002 privind trecerea unui imobil, compus din clădire în curs de execuţie şi terenul aferent, din domeniul privat al statului şi din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al municipiului Dej şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Dej

7. HOTĂRÂRE  privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vaslui, Harghita, Alba, Arad, Constanţa, Buzău, Bistriţa Năsăud, Vrancea, Suceava, Neamţ şi municipiul Bucureşti

8. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi transmiterea acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Justiţiei, respectiv a Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Tribunalul Bihor, în domeniul public al Oraşului Aleşd, Judeţul Bihor

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/școlar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/școlar

10. HOTĂRÂRE privind numărul burselor, al stagiilor de specializare, criteriile de acordare a acestora, modalitatea de acordare, criteriile de stabilire a asociațiilor, fundațiilor și a altor organizații neguvernamentale prin intermediul cărora se vor acorda bursele, criteriile de selecție a beneficiarilor care vor primi aceste burse, precum și criteriile de selecție a cadrelor didactice implicate

11. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală în administrarea Serviciului de Telecomunicații Speciale

12. HOTĂRÂRE privind stabilirea contravențiilor ce intră sub incidența legii prevenirii nr. 270/2017, precum și modelul planului de remediere

13. HOTĂRÂRE pentru aplicarea art. 17 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

14. HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice a unui imobil aflat în domeniul public al statului în administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași și transmiterea acestuia din administrarea Ministerului Public – Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iași, în administrarea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației Naționale

II. INFORMĂRI

1. INFORMARE cu privire la desfăşurarea activităţilor din cadrul raporturilor constituţionale între Guvern şi Parlament, în anul 2017

2. INFORMARE cu tema: Monitorizarea implementării Memorandumului privind creşterea transparenţei şi standardizarea afişării informaţiilor de interes public de către Instituţiile Prefectului – acţiune prevăzută în Strategia Naţională Anticorupţie 2016-2020 şi angajament în Planul Naţional de Acţiune al Parteneriatului pentru o Guvernare Deschisă (OGP 2016-2018)

III. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru abrogarea art. 29ˡ din Legea îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004 (Bp. 422/2017, L 482/2017)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Instituţia Prefectului – Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi în administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu (Bp. 511/2017)

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.62/2011 privind dialogul social (Bp. 502/2017)

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp.99/2017, Plx. 436/2017)

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 22 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (Bp. 565/2017)

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 49 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Bp. 517/2017)

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare Bp. 495/2017)

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 51/2008 privind ajutorul public judiciar în materie civilă, (Bp. 601/2017)

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 134 din Legea 31/1990 privind Societățile Comerciale, (Bp. 514/2017)

10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind declararea Zilei de 26 octombrie – Ziua Mișcării de Rezistență Armată Anticomunistă din 1944-1962, Ziua Partizanilor Anticomuniști, provenit dintr-o propunere legislativă (Bp. 162/2017, Plx. 551/2017)

11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea art. 15 alin. (1) şi (2) din Legea cooperaţiei agricole nr. 566 din 2004 (Bp. 572/2017)

12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (Bp. 418/2017)

13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 492/2017)

14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind marcarea calităţii produselor (Bp. 299/2017, Plx. 590/2017)