In sedinta Guvernului din 23.11.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2016

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2016

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

 

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru completarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.392/2014 privind aprobarea elementelor tehnice şi modalitatea de stabilirea a despăgubirilor pentru persoanele fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C-S.A în vederea achiziţionării de autoturisme, precum şi pentru punerea în executarea a hotărârilor judecătoreşti

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne

3. HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Regiei Autonome Tehnologii pentru Energia Nucleară -RATEN, aflate sub autoritatea Ministerului Energiei, a unor bunuri aflate în domeniul public al statului

4. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Podari, judeţul Dolj

5. HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 2 decembrie 2016 ca zi liberă

6. HOTĂRÂRE privind revocarea şi numirea unor membri în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Reghin, judeţul Mureş

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Curtea de Argeş, judeţul Argeş

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere

10. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2016 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Compania Națională a Uraniului S.A

11. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului național de dezvoltare rurală cofinanțate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală și de la bugetul de stat

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.10 din Hotărârea Guvernului nr. 773/2016 privind aprobarea schemei “Ajutor de minimis pentru achiziționarea de către producătorii agricoli de juninci din rase specializate de taurine, juninci din specia bubaline și/sau tauri de reproducție din rase de carne“

13. HOTĂRÂRE privind organizarea, desfășurarea și finanțarea manifestărilor prilejuite de 1 Decembrie – Ziua Națională a României, în anul 2016

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidență a salariaților și pentru aplicarea unitară a dispozițiilor legale

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Înaintarea propunerii din partea României, către Comisia Europeană, pentru organizarea la Bucureşti a reuniunii ministeriale CESEC, din anul 2017

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea completării Programului de Cooperare pe anul 2016 între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova în baza Articolului1 , paragraful 3 al Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010 (Acord), astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoale Adiţionale, precum şi în baza Articolelor 1, 2 şi 3 din cel de-al doilea Protocol Adiţional

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Acordului între Ministerul Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională din România şi Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor din Regatul Haşemit al Iordaniei pentru cooperare în domeniul tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Doru Petru DUDAŞ, Vicepreşedinţe cu rang de subsecretar de stat, în cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii SA. –IFN

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea numirii domnului Dragoş DOROŞ, preşedinte, cu rang de secretar de stat, al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Fondului Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii S.A. – IFN

6. MEMORANDUM cu tema: Propunere înlocuire reprezentant al României în cadrul Comitetului Economic şi Social European (CESE)

7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încredinţării către Fondul European de Investiţii a implementării instrumentului financiar de creditare cu partajarea riscului finanţat din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020 (PNDR 2014 – 2020) şi desemnarea ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi a directorului general al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale pentru semnarea Acordului de Finanţare.

Sursa: Guvernul Romaniei