In sedinta Guvernului din 23.08.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE privind precursorii de explozivi, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

II. ORDONANȚE 
1. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în România

III. HOTĂRÂRI 
1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.232/2016 privind industria naţională de apărare, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Metodologiei de acreditare, evaluare periodică, organizare şi funcţionare a centrelor comunitare de învăţare permanentă
3. HOTĂRÂRE privind trecerea unei clădiri, aflată în administrarea Ministerului Educaţiei Naţionale prin Academia de Studii Economice din Bucureşti, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune şi demolării
4. HOTĂRÂRE privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru strategii guvernamentale şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.21/2017 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Secretariatului General al Guvernului
5. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr.465/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR
6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului ”Eudoxiu Hurmuzachi” pentru românii de pretutindeni
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.000/2006 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici
8. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr.1 şi 5 la Hotărârea Guvernului nr.964/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Mureş, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Mureş
9. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului Despotovski Filip
10. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului Valadares Pereira de Mendonça Sávio
11. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului Pinto Viana De Oliviera Felipe
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi adreselor unor bunuri din domeniul public al statului în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a derulării activităţilor de optimizare şi dezvoltare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului, precum şi a lucrărilor de relocare şi branşament electric
13. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, ca urmare a reevaluării
14. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea, după caz, a descrierii tehnice şi adresei unor bunuri imobile aparţinând domeniului public al statului aflate în administrarea Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, instituţie publică în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, prevăzute în anexa nr.12 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea invenatrului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a efectuării lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară
15. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Constanţa, Neamţ, Argeş, Sibiu, Bihor, Vrancea, Galaţi, Buzău, Braşov, Mureş, Hunedoara, Ilfov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr.4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
16. HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității pentru domnul Băcală Mircea din funcția publică de prefect al județului Timiș în funcția publică de inspector guvernamental
17. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Timiș de către doamna Andreaș Eva-Georgeta

VI. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Observațiile Guvernului României în cauza C-247/17, Raugevicius, având obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene
2. MEMORANDUM cu tema: Observațiile Guvernului României în cauza C-266/17, AY, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de Înțelegere între Guvernul României și Guvernul Republicii Arabe Egipt privind scutirea de la obligativitatea vizei pentru titularii de pașapoarte diplomatice și de serviciu

V. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003, iniţiată de domnul deputat PSD Dan Ciocan împreună cu un grup de deputați PSD, ALDE (Bp. 247/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege privind completarea Legii nr. 550/2004 privind organizarea și funcționarea Jandarmeriei Române, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Viorel Salan împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE (Plx.176/2017, Bp. 36/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE (Bp. 199/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea art. 62 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat PNL Nini Săpunaru împreună cu un grup de parlamentari PNL, PDL (Bp. 502/2014, Plx. 199/2015)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind câinii salvamontişti, iniţiată de doamna deputat PSD Bucura-Oprescu Simona (Bp. 196/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea lit. b) a art. 39 din Legea nr. 286/2009 privind Codul Penal, inițiată de domnul deputat PSD Eugen Neață (Bp. 224/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991, iniţiată de domnul deputat USR Matei Adrian Dobrovie împreună cu un grup de parlamentari USR (Bp. 163/2017)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind înființarea Băncii de Resurse Genetice Vegetale „Mihai Cristea” Suceava, prin divizarea parțială a Laboratorului Central pentru Calitatea Semințelor și a Materialului Săditor, iniţiată de domnul senator Ioan Stan împreună cu un grup de parlamentari PSD (Bp. 93/2017, L 132/2017)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, iniţiată de domnul deputat PNL Daniel Gheorghe împreună cu un grup de deputați PNL(Bp. 246/2017)
10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic, iniţiată de domnul deputat PSD Răzvan Rotaru împreună cu un grup de parlamentari PSD, Minorități Naționale, USR, PMP (Bp. 137/2017)
11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind modificarea Art. 2, alin. (1), Art. 3 din Legea nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii şi a Art. 2, alin. (1) şi Art. 5, alin. (3) din ANEXA: CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ, iniţiată de doamna senator PNL Hărău Eleonora-Carmen împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 189/2017)
12. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 8 din Decretul-Lege nr. 118 din 30 martie 1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, iniţiată de domnii senatori PNL Marius-Petre Nicoară și Ioan Cristina (Bp. 201/2017)
13. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18 din 19 februarie 1991, iniţiată de domnul deputat PMP PetruMovilă împreună cu un grup de parlamentari PMP (Bp. 194/2017)
14. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind acordarea unor facilități fiscale”, iniţiată de doamna deputat PSD Laura-Mihaela Moagher împreună cu un grup de parlamentari PSD (Bp. 219/2017)
15. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii societăților 31/1990, iniţiată de domnul deputat USR Claudiu Iulius Gavril Năsui împreună cu un grup de parlamentari USR, PSD, ALDE, PNL (Bp. 170/2017
16. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de parlamentari PSD (Bp. 96/2017)
17. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 4 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, iniţiată de domnul deputat USR Rareș-Tudor Pop împreună cu un grup de parlamentari USR (Bp. 287/2017)
18. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, iniţiată de domnul deputat Romeo-Florin împreună cu un grup de parlamentari PNL, UDMR, USR, PMP (Bp. 150/2017, L195/2017)
19. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru înființare Muzeului Locomotivelor din Dej, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat PSD Cornel Itu împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE (Bp.287/2016, Plx. 85/2017)
20. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege pentru susținerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri”, iniţiată de domnul deputat PNL Florin Roman împreună cu un grup de parlamentari PNL(Bp. 204/2017)