In sedinta Guvernului din 23.02.2017   au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economică) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti, la 20 decembrie 2016

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri în domeniul învățământului

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăți care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 și pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societățile agricole și alte forme de asociere în agricultură

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna februarie 2017, a unor sume din venituri din privatizare a ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operațional Inițiativa pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (POIIMM)
2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat, în sectorul zootehnic, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora, pentru anul de plată 2016
3. HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivelor etapei a XVIII-a 2017 a Programului de realizare a Sistemului național antigrindină și de creștere a precipitațiilor pe perioada 2010-2024
4. HOTĂRÂRE pentru scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun care se află în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Mureş şi modificarea Hotărârii Guvernului nr.449/2011 privind schimbarea titularului dreptului de administrare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Reparaţie capitală, consolidare, modernizare şi extindere sediu Tribunal Vâlcea”, municipiul Râmnicu Vâlcea, judeţul Vâlcea, realizat prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I”-S.A
7. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Giroc, judeţul Timiş
8. HOTĂRÂRE privind scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia Generală Logistică, ca urmare a restituirii acestuia persoanelor îndreptăţite
9. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bistriţa-Năsăud, urmare a reevaluării
10. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru un imobil aflat în domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Afacerilor Interne-UM 0586 Miercurea-Ciuc, urmare a reevaluării
12. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Teleorman şi Academia de Poliţie ”Alexandru Ioan Cuza”
13. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Unitatea Specială de Aviaţie Bucureşti, urmare a finalizării unor investiţii, a diferenţelor de măsurători cadastrale şi reevaluării
14. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date
15. HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar şi schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
16. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – U.M. 0901 Botoşani, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
17. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
18. HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0836 Bacău, din domeniul public al statului, în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
19. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Dâmboviţa, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Măsuri ce trebuie avute în vedere la elaborarea bugetelor de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 ale operatorilor economici cărora li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară
2. MEMORANDUM cu tema: Reiterarea candidaturii României pentru găzduirea la Bucureşti a unui birou extern al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale (OMPI)

IV. NOTE

1. NOTĂ referitoare la programul ”Grantul de Cercetare pentru olimpicii români” (Componenta a Programului ”BRAIN RETURN”)
2. NOTĂ privind sistemul integrat de management strategic prin operaţionalizarea unei structuri de tip Strategy Unit
3. NOTĂ privind modificarea unui punct de vedere al Guvernului, la solicitarea Ministerului Educaţiei Naţionale

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea exercitării pe teritoriul României a drepturilor conferite în contextul liberei circulaţii a lucrătorilor în cadrul Uniunii Europene, iniţiată de domnii senatori PSD Manda Iulian- Claudiu, Stănescu Paul, Nicolae Şerban, Bădălău Niculae, Pavel Marian, Ţuţuianu Adrian şi de doamna senator Federovici Doina-Elena (Bp.21/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, iniţiată de domnii deputaţi UDMR Kerekes Károly, Máté András-Levente şi Márton Arpad-Francisc (Plx.364/2016)

Sursa: Guvernul Romaniei