I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal

2. PROIECT DE LEGE privind precursorii de droguri

3. PROIECT DE LEGE privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea art.5 din Legea nr. 299/ 2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de studii etnicilor români cu domiciliul stabil în Ucraina

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 360/2013, privind constituirea și menținerea unui nivel minim de rezerve de țiței și de produse petroliere

III. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

2. HOTĂRÂRE privind derogarea de la prevederile art. 31 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu pentru planuri şi programe

3. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dăbuleni şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

4. HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general (Bologna, Republica Italiană)

5. HOTĂRÂRE privind numirea unui consul general (Salonic, Republica Elenă)

6. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2018

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor de aplicare în cadrul Ministerului Afacerilor Interne a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2010 privind transmiterea unor bunuri mobile, proprietate privată a statului, din administrarea şi evidenţa proprie a Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Ministerului Justiţiei – Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia în administrarea unor operatori economici din industria de apărare, aflaţi sub autoritatea Ministerului Economiei

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.518/2016 privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrarea şi Reglementare în Comunicaţii

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea unor acte normative cu privire la organizarea şi funcţionarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti

10. HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil din domeniul public al statului, aflat în administrarea ARTEXIM

11. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amplasamentului și declanșarea procedurii de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național „Linia Electrică Aeriană (LEA) 400kV dublu circuit (d.c) Gutinaș-Smârdan”

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei

13. HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul privat al statului și din administrarea Ministerului Economiei în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat

14. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru echilibrarea bugetelor locale

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Observaţiile Guvernului României în cauza C-514/17, SUT, având ca obiect o cerere de pronunţare a unei hotărâri preliminare adresată Curţii de Justiţie a Uniunii Europene

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere dintre Guvernul României şi Guvernul Malaysiei privind activităţi de cooperare juridică

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii Convenţiei internaţionale privind traficul internaţional feroviar direct şi participării delegaţiei române la cea de-a 3-a sesiune a Conferinţei internaţionale privind adoptarea textului Convenţiei Internaţionale privind traficul internaţional feroviar direct, organizată sub auspiciile Organizaţiei de Colaborare a Căilor Ferate (OCCF¹), care va avea loc la Varşovia, în perioada 27 noiembrie-1 decembrie 2017

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor pentru ocuparea unor posturi din cadrul aparatului propriu al Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene

5. MEMORANDUM cu tema: Încadrarea în politicile economico-bugetare și financiare ale statului român a măsurii ajutorului de stat pentru ”Programul privind transportul combinat tip RO-LA”, sub formă de fonduri nerambursabile din veniturile Fondului pentru mediu

V. RAPOARTE

1. RAPORT privind activitatea întreprinderilor publice în anul 2016

2. RAPORT privind creanţele României la 31 decembrie 2016 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

3. RAPORT privind creanţele României la 30 iunie 2017 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

VI. NOTE

1. NOTĂ cu tema: principalele evoluţii în activitatea de pregătire a Preşedinţiei României la Consiliul UE, în primul semestru 2019

2. NOTĂ DE INFORMARE privind stadiul de implementare a proiectului de renovare şi amenajare a Casei Memoriale ”Aron Pumnul” din Cernăuţi, Ucraina

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor (Bp. 44/2017, Plx. 424/2017)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea alin. (5) al art. 65 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 406/2017)

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru completarea art. 23 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Bp. 136/2017, Plx. 386/2017)

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art. 109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice (Bp. 431/2017)

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată „Lege privind instituirea zilei de 2 aprilie – Ziua Instituției Prefectului din România”(Bp. 452/2017)

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, (Bp. 454/2017)