In sedinta Guvernului din 22.03.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii dialogului social nr. 62/2011 republicată, cu modificările și completările ulterioare, și a Legii nr. 248/2013 privind organizarea și funcționarea Consiliului Economic și Social, republicată, cu modificările și completările ulterioare

II.  HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare prin scrisoarea semnată la Bruxelles la 3 noiembrie 2016 şi la Bucureşti la 17 noiembrie 2016, la Acordul de împrumut (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi la Acordul de asistenţă financiară nerambursabilă acordată din Fondul Global de Mediu (Proiect privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnate la Bucureşti la 28 decembrie 2007

2.    HOTĂRÂRE privind abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 800/2016 pentru aprobarea Metodologiei privind modul de calcul şi procedura de avizare şi aprobare a preţurilor maximale ale medicamentelor de uz uman cu autorizaţie de punere pe piaţă în România

3.    HOTĂRÂRE privind prorogarea termenului prevăzut la art.II din Hotărârea Guvernului nr.952/2016 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.280/2016 privind aprobarea valorii cotizaţiilor şi a plafonului în limita căruia se decontează serviciile lingvistice, precum şi a procedurii de acordare, verificare şi control pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar, precum şi pentru stabilirea unor măsuri de aplicare a acesteia

4.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Institutului de Cercetare Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Valea Călugărească în administrarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

5.    DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1356/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Neamţ, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Neamţ

7.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

8.    HOTĂRÂRE privind aplicarea unor corecții financiare în cadrul Programului operațional sectorial „Dezvoltarea resurselor umane” (POSDRU) 2007-2013 și efectuarea unor operațiuni de regularizare financiară

9.    HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

III.  MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea cadrului de analiză a cheltuielilor publice şi stabilirea domeniilor pentru care vor fi realizate analize de eficientizare pe parcursul anului 2017

2.    MEMORANDUM cu tema:  Prezentarea candidaturii României pentru relocarea la Bucureşti a Agenţiei Europene pentru Medicamente

3.    MEMORANDUM cu tema:  Accelerarea procesului de pregătire a Preşedinţiei României la Consiliul UE în primul semestru 2019

4.    MEMORANDUM cu tema:  Constituirea mecanismului interministerial pentru pregătirea mandatelor României și urmărirea negocierilor pentru ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeană

5.    MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea efectuării donaţiei unor bunuri mobile proprietate privată a statului constând în 96 microbuze destinate transportului de elevi către Ministerul Educaţiei din Republica Moldova

IV.  NOTE

1.    NOTĂ privind vizita de lucru a unei delegații guvernamentale în Republica Italiană, coordonată de ministrul pentru românii de pretutindeni, doamna Andreea Păstârnac, în perioada 15-18 martie

V.  PUNCTE DE VEDERE

1.    PUNCTE DE VEDERE asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

2.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, iniţiată de domnul deputat PNL Florin Roman, împreună cu un grup de parlamentari PNL (Bp. 30/2017)

3.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea art. 3 din Legea nr. 8/2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat independent Petru Movilă (Bp. 283/2016, Plx nr. 82/2017)

4.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 26 din Legea Nr. 90/2001 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, iniţiată de doamna senator PNL Eleonora-Carmen Hărău (Bp. 22/2017)

5.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004, republicată, pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 82/2011 privind unele măsuri de organizare a activității de îmbunătățiri funciare, precum și pentru completarea art. 10 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, iniţiată de domnul deputat PSD Alexandru Stănescu împreună cu un grup de parlamentari PSD (Bp. 25/2017)

6.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, iniţiată de domnul senator PSD Ionel-Daniel Butunoi împreună cu un grup de parlamentari PSD și ALDE (Bp. 32/2017)

7.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011, iniţiată de domnul deputat PNL Sorin Moldovan împreună cu un grup de parlamentari PNL, USR, PMP (Plx. 20/2017)

8.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru modificarea art. 3 alin. (1) din Legea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații Externe, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul deputat Ciolacu Ion Marcel împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, USR, UDMR, ALDE, PMP (Plx.130/2017, Bp. 88/2017)

9.    PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Liviu-Ovidiu Donțu (Plx. 365/2016, Bp. 47/2017)

10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru aprobarea Programului carne de porc din fermele românești, iniţiată de doamna senator PSD Doina Silistru, împreună cu un grup de parlamentari PSD, ALDE (Bp. 34/2017)

Sursa: Guvernul Romaniei