In sedinta Guvernului din 20.07.2016  au fost adoptate următoarele acte normative :

I. PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE pentru completarea art. 5 alin. (1) din Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbre

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului care gestionează fonduri comunitare

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 548/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională

2. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

3. HOTĂRÂRE privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de câmpuri electromagnetice

4. HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului nr.5 convenit între Guvernul României şi Banca Europeană de Investiţii, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 21 decembrie 2015, la Luxemburg la 8 martie 2016 şi la Bucureşti la 15 martie 2016 la Contractul de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii privind Proiectul de reconstrucţie a drumurilor afectate de inundaţii, semnat la Bucureşti la 22 decembrie 2005 şi la Luxemburg la 27 decembrie 2005

6. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 815/ 2015, privind organizarea şi funcţionarea Departamentului pentru Privatizare şi Administrarea Participaţiilor Statului şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Compania de Investiţii pentru Turism „CIT” – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri

8. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii

9. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unei părţi dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului, urmată de transmiterea acesteia din administrarea Direcţiei Judeţene pentru Cultură Dolj în administrarea Bibliotecii Naţionale a României

10. HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.227/2000 pentru aprobarea închirierii bunurilor imobile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea unor instituţii publice de cultură şi pentru aprobarea închirierii unor părţi din bunul imobil, proprietate publică a statului, aflat în administrarea Ministerului Culturii

11. HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii de Guvern nr. 1189/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Zonei Montane

12. HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.164/2015 a viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole

13. HOTĂRÂRE privind încetarea mandatului unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi renumirea în funcţie pe postul rămas vacant

14. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Regulamentului privind procedurile de elaborare, monitorizare şi evaluare a politicilor publice la nivel central aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 775/2005

15. HOTĂRÂRE privind atribuţiile, organizarea, funcţionarea, numărul de posturi şi structura organizatorică ale Laboratorului de control doping şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping

16. HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la Fondul voluntar al NATO pentru susţinerea Armatei Naţionale Afgane (ANA TF)

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2006 privind echipamentul maritime

18. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972/2006

19. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie Judeţean Olt, urmare reevaluării

20. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 2 la Planul naţional de protecţie a apelor subterane împotriva poluării şi deteriorării, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 53/2009

21. HOTĂRÂRE privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilităţii publice pentru lucrarea de interes naţional „Lucrări de investiţii în imobilul cazarma 2940 Băbana, judeţul Argeş”

22. HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil, proprietate publică a statului, din administrarea Serviciului de Telecomunicaţii Speciale, în administrarea Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii

23. HOTĂRÂRE privind stabilirea cadrului instituţional şi a unor măsuri pentru punerea în aplicare a Regulamentului delegat (UE) nr. 665/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1151/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte condiţiile de utilizare a menţiunii de calitate facultative „produs montan”

24. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale „Aeroporturi-Bucureşti” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Convenţiei Consiliului Europei referitoare la abordarea integrată a siguranţei, securităţii şi serviciilor la partidele de fotbal şi alte evenimente sportive

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Craiova privind emiterea unei hotărâri având ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Craiova în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Justiţiei

3. MEMORANDUM cu tema: Transmiterea unei cereri către Consiliul Judeţean Dolj în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al judeţului Dolj în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltenia” al judeţului Dolj

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Raul Călin Pop – Secretar de Stat la Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor în calitate de membru al Consiliului de Administraţie al Societăţii IOR S.A.

5. MEMORANDUM cu tema: Iniţierea demersurilor în vederea accederii României, ca stat membru, la Agenţia pentru Energie Nucleară şi Agenţia Internaţională pentru Energie din cadrul Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

IV. RAPOARTE

1. RAPORT privind datoria publică guvernamentală la 31 decembrie 2015

V. NOTE DE INFORMARE

1. NOTĂ DE INFORMARE referitoare la Programul oficial de internship.

Sursa: Guvernul Romaniei