In sedinta Guvernului din 20.04.2017 au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE privind modificarea şi completarea Legii nr. 235/2010 pentru acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor premiaţi la olimpiadele şcolare internaţionale
2.    PROIECT DE LEGE privind înfiinţarea Universităţii Adventus din Cernica

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Legii nr.186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării unor categorii de persoane în sistemul public de pensii
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind stabilirea unor măsuri necesare organizării de către parlamentul României a celei de-a 63-a Sesiuni anuale a Adunării Parlamentare a NATO la București, 6-9 octombrie 2017

III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea acordării ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive din cadrul Societăţii Naţionale de Închideri Mine Valea Jiului – S.A. pentru anul 2017
2.    HOTĂRÂRE  pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii vizelor pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, semnat la Bucureşti, la 9 noiembrie 2016
3.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2862 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Haţeg, judeţul Hunedoara
4.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 1230 Vânju Mare, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al oraşului Vânju Mare, judeţul Mehedinţi şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 830 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia, pe o perioadă de 15 ani, în folosinţa gratuită a Fundaţiei „Mareşal Alexandru Averescu”
6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi transmiterea unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof.Dr.G.K. Constantinescu” în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Botoşani, precum şi de modificare a denumirii şi a codului de clasificaţie
7.    HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului „Kyrychenko Vitalii”
8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli afferent activităţii de privatizare şi valorificare a activelor statului pe anul 2017 al Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome ”Registrul Auto Român” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale ”Aeroporturi-Bucureşti”-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
11.    HOTĂRÂRE privind inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării unităţii de administrare pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne şi trecerii unei părţi din acest imobil din domeniul public al statului în domeniul privat, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
12.    HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul General de Aviaţie, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
13.    HOTĂRÂRE privind stabilirea datei alegerilor parţiale pentru primari în unele circumscripţii electorale
14.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea calendarului acţiunilor din cuprinsul perioadei electorale a alegerilor locale parţiale din data de 11 iunie 2017
15.    HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017
16.    HOTĂRÂRE privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii și desfășurării în bune condiții a alegerilor locale parțiale din data de 11 iunie 2017
17.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 150/2010 pentru înființarea, organizarea și funcționarea Comitetului interministerial de avizare a lucrărilor publice de interes național și locuințe
18.    HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 2408/2004 privind metodologia de acordare de la bugetul de stat și/sau de la bugetele locale a diferenței dintre tarife și costuri în transportul feroviar public de călători
19.    HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri prefecți și subprefecți
20.    HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna aprilie a anului 2017, a unor sume din venituri din privatizare, ordonatorului principal de credite cu rol de Autoritate de management pentru Programul Operațional Inițiativa pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (POIIMM).

IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Planurile naţionale integrate în domeniul energiei şi schimbărilor climatice
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Non-Paper-ului ”Poziţia României cu privire La Pachetul Energie Curată pentru toţi Europenii, lansat de Comisia Europeană în noiembrie 2016”
3.    MEMORANDUM cu tema: Transpunerea în legislaţia naţională a Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 aprilie 2016, precum şi crearea cadrului legal pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016
4.    MEMORANDUM cu tema: „Negocierea Protocolului de Implementare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Democratice Socialiste Sri Lanka la Acordul între Comunitatea Europeană şi Republica Democratică Socialistă Sri Lanka privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală, semnat la Colombo, la 4 iunie 2004″
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Programului de colaborare între Ministerul Educaţiei Naţionale din România şi Ministerul Învăţământului din Turkmenistan în domeniul educaţiei pentru perioada 2017-2022”
6.    MEMORANDUM cu tema: Demersuri în vederea identificării unor măsuri pentru finalizarea acordării de despăgubiri pentru foştii investitori ai Fondului Naţional de Investiţii („FNI”)

V.    RAPOARTE
1.    RAPORT anual cu privire la desfăşurarea şi efectele Programului pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – 2016

VI.    PUNCTE DE VEDERE
1.    Proiecte de puncte de vedere asupra unor proiecte de lege iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedură parlamentară la data de 3 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare