In sedinta Guvernului din 19.10.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECT DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea celui de-al treilea Protocol adiţional la Convenţia Europeană privind Extrădarea, deschis spre semnare la Strasbourg la 10 noiembrie 2010

II.    HOTĂRÂRE
1.    HOTĂRÂRE privind structura, organizarea şi funcţionarea Registrului electronic naţional al nomenclaturilor stradale
2.    HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionarea Platformei naţionale pentru reducerea riscurilor la dezastre
3.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul de Poliţie Judeţean Covasna a unor imobile trecute în proprietatea publică a statului
4.    HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) nr.649/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind exportul şi importul de produse chimice care prezintă risc
5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 76/2005 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale şi pentru implementarea Programului Erasmus+ în România
6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi darea în folosinţă gratuită a unei părţi din acesta Fundaţiei ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Sălaj, Argeş, Ilfov, Suceava, Neamţ, Alba, Bihor, Constanţa, Gorj, Tulcea, Prahova şi municipiul Bucureşti
8.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Oproiu Ionel Emanuel
9.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul Ceciu Alexandru-Răzvan
10.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Vaslui de către domnul Bogdan Isabel
11.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Olt de către domnul Cotarcea Ionuț
12.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrașcu Liviu
13.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către domnul Marossy Zoltan Gheorghe
14.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.634/2015 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Achiziţii Publice şi a punctului 3 al literei A din anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
15.    HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcţionare structurii responsabile cu derularea procedurilor de soluţionare alternativă a litigiilor în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.700/2012 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor
16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea sumei din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2016 ce se va aloca pentru plata venitului lunar de completare pentru persoanele disponibilizate de la Societatea ”Romaero” S.A Bucureşti
17.    HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 636/2016 privind stabilirea măsurilor tehnice necesare bunei organizări și desfășurări a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016, precum și pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 637/2016 privind stabilirea cheltuielilor necesare pregătirii, organizării și desfășurării în bune condiții a alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din anul 2016
18.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea scoaterii rezervelor de stat a unor cantități de produse și acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgență, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de precipitațiile abundente din județul Galați
19.    HOTĂRÂRE privind reglementarea unor măsuri financiare temporare pentru stimularea gradului de absorbție a fondurilor alocate pentru agricultură în cadrul schemelor de plăți directe pentru agricultură care se finanțează din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA).

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Tratatului dintre România şi Regatul Thailandei privind transferarea persoanelor condamnate
2.    MEMORANDUM cu tema: „Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Alexandria, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea unui imobil din domeniul public al Municipiului Alexandria în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Ministerului Justiţiei”
3.    MEMORANDUM cu tema: Înfiinţarea Oficiului României pentru Promovarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Inovării şi Antreprenoriatului, în Statele Unite ale Americii
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvernul României a acţiunilor de pregătire şi de implementare a proiectului ”Centrul internaţional pentru studii avansate asupra sistemelor fluvii-mări (DANUBIUS-RI)”
5.    MEMORANDUM cu tema: -Aprobarea semnării Planului de acţiune privind colaborarea în cadrul Mecanismului de Coordonare privind Cooperarea în domeniul Silviculturii între China şi Ţările din Europa Centrală şi de Est
–    Planul de acţiune privind colaborarea în cadrul Mecanismului de Coordonare privind Cooperarea în domeniul Silviculturii între China şi Ţările din Europa Centrală şi de Est să fie semnat pentru partea română de către domnul Anton Niculescu, Ambasadorul României în Republica Slovenia
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor negocierii Acordului de Finanţare cu Fondul European de Investiţii şi a documentelor subsecvente pentru Programul Operaţional Iniţiativa pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii şi semnării acestora de către domnul Vasile Dîncu, viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice
7.    MEMORANDUM cu tema: Observațiile Guvernului României în cauza C-367/16, Piotrowski, având ca obiect o cerere de pronunțare a unei hotărâri preliminare adresată Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Sursa: Guvernul Romaniei