In sedinta Guvernului din 19.09.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative

I.    PROIECT DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE privind ratificarea Acordului de împrumut (finanţare adiţională pe Proiectul privind controlul integrat al poluării cu nutrienţi) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Washington, la 14 aprilie 2016
II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achiziţiilor publice
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind reglementarea unor măsuri în vederea conformării statului la unele obligații de mediu din sarcina operatorilor economici din industria extractivă, aflați sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu mediul de Afaceri
3.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea si completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 120 din 25 septembrie 2002 privind aprobarea Sistemului de susținere şi promovare a exportului cu finanțare de la bugetul de stat
III.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea obiectivului de investiţii „Reducerea eroziunii costiere Faza II (2014-2020)” precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia
2.    HOTĂRÂRE privind modificarea descrierii tehnice a unor bunuri immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor- Romsilva şi scoaterea acestora din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
4.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor-Palas, judeţul Constanţa, prin fuziune prin absorbţie cu Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor- Bilciureşti, judeţul Dâmboviţa, Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Creşterea Ovinelor şi Caprinelor-Reghin, judeţul Mureş şi Staţiunea de Cercetare şi Producţie pentru Creşterea Ovinelor-Ruşeţu, judeţul Buzău, aprobarea închirierii unor bunuri, proprietate publică a statului, aflate în administrarea institutului şi modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Galaţi în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură – Centrul Judeţean Constanţa
6.    HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2015/751 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2015 privind comisioanele interbancare pentru tranzacţiile de plată cu cardul
7.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Brăila a acestuia
8.    HOTĂRÂRE privind modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 974/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Alba, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Alba
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bertea şi Măgureni, judeţul Prahova
10.    HOTĂRÂRE privind trecerea unor drumuri auto forestiere şi a terenurilor aferente acestora din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva în domeniul public al oraşului Gura Humorului, judeţul Suceava
11.    HOTĂRÂRE privind scăderea unor imobile din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi din administrarea instituţiilor din subordinea Ministerului Sănătăţii, ca urmare a retrocedării, în condiţiile legii
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru cea de-a 3- a Conferinţă anuală a Autorităţii Electorale Permanente cu tema ”Modernizarea Proceselor Electorale”, organizată în perioada 6-7 octombrie 2016
13.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.456/2016 privind înfiinţarea, organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Departamentului CENTENAR
14.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al comunei Moisei, judeţul Maramureş
15.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Olt, Gorj, Tulcea, Constanţa, Giurgiu, Dâmboviţa, Ilfov, Ialomiţa, Braşov, Bihor şi municipiul Bucureşti
16.    HOTĂRÂRE pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 296 din 21 martie 2007 privind aprobarea Mecanismelor de derulare a acțiunilor din Programul de Promovare a Exportului
17.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1084/2012 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții “Varianta de ocolire a municipiului Satu Mare”, județul Satu Mare
18.    HOTĂRÂRE privind unele măsuri pentru organizarea și desfășurarea la București, în perioada 19-21 octombrie 2016, a Conferinței la nivel înalt a Platformei Uniunii Europene a Oficiilor de Recuperare a Creanțelor provenite din infracțiuni
IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema:  Aprobarea acceptării prin donaţie cu sarcini, a depozitului de carburanţi al OMV PETROM S.A. situat în localitatea Cristian, str. Eroilor nr. 33, judeţul Braşov în proprietatea privată a Statului român pentru Statul Major al Forţelor Aeriene şi mandatarea Ministerului Apărării Naţionale, pentru realizarea procedurii legale privind încheierea donaţiei cu sarcini în favoarea Statului român
2.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului de cooperare privind parteneriatul şi dezvoltarea între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Republica Islamică Afganistan pe de altă parte

Sursa: Guvernul Romaniei