In sedinta Guvernului din 18.01.2017   au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri privind realizarea investițiilor finanțate din fonduri publice
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 63/2015 privind prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport în baza cărora se efectuează serviciile regulate de transport de persoane între municipiul București și localitățile județului Ilfov, precum și pentru prelungirea valabilității licențelor de traseu și a programului de transport public județean sau a programului de transport public local de persoane, în cazul în care procedura de atribuire a acestora a fost suspendată prin hotărâri ale instanțelor de judecată
II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar
2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preșcolar și stabilirea finanțării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii și elevii din învățământul general obligatoriu, particular și confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesional și liceal acreditat, particular și confesional
3.    HOTĂRÂRE privind organizarea şi funcționarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1186/2014
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului Trezoreriei Statului pe anul 2017
5.    HOTĂRÂRE privind stabilirea zilei de 23 ianuarie 2017 ca zi liberă

 

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli, inclusiv proiectele de investiţii publice prioritare, vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019
2.    NOTĂ privind limitele de cheltuieli propuse pentru ordonatorii principali de credite în vederea elaborării proiectului de buget pentru anul 2017 şi a estimărilor pentru perioada 2018-2020

 

IV.    NOTE
1.    NOTĂ privind înființarea unor centre de consultanță şi informare pentru consumatori
2.    NOTĂ privind elaborarea unui act normativ pentru sistematizarea redevențelor din domeniul resurselor minerale
3.    NOTĂ privind Programul de reintroducere a siturilor decontaminate în circuitul economic
4.    NOTĂ privind necesitatea elaborării şi promovării Legii apelor minerale
5.    NOTĂ privind necesitatea modificării şi completării Legii Minelor nr. 85/2003
6.    NOTĂ privind stadiul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor declanșate de Comisia Europeană împotriva României

Sursa: Guvernul Romaniei