I. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 295/2004 privind regimul armelor şi al munițiilor
2. HOTĂRÂRE privind rechemarea unui consul general
3. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 35 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 973/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Gorj, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Gorj
6. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Suceava, instituţie aflată în subordinea Ministerului Sănătăţii
7. HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.19 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexelor I-V la Hotărârea Guvernului nr. 563/2007 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 136/2000 privind măsurile de protecție împotriva introducerii și răspândirii organismelor de carantină dăunătoare plantelor sau produselor vegetale în România
9. HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului și darea acestuia în administrarea Ministerului Educației Naționale, pentru Inspectoratul Școlar județean Timiș

II. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Calendarului de măsuri 2018-2024 pentru soluționarea supra-aglomerării carcerale și a condițiilor de detenție, în executarea hotărârii-pilot Rezmiveș și alții împotriva României, pronunțată de CEDO la 25 aprilie 2017

III. PUNCTE DE VEDERE
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea art. 3 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice (Bp. 315/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind inseminarea artificială şi sporirea natalităţii (Bp. 296/2017, Plx.591/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 14 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice (Bp. 561/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 98 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală (Plx. 577/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei Delta Dunării (Bp. 316/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind completarea art. 5 al Ordonanței de Guvern nr.70/2002 privind administrarea unităților sanitare publice de interes județean și local (Bp. 503/2017)
7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru completarea articolului 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice (Bp.567/2017)
8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea lit. e) alin. (1), art. 114 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice (Bp. 533/2017)
9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea Legii nr. 56/2012 privind organizarea și funcționarea Academiei de Științe ale Securității Naționale (Bp.435/2017)
10.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă de modificare a Legii concurenței nr. 21 din 30 aprilie1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 153 din 29 februarie 2016, cu modificările și  completările ulterioare (Plx.582/2017)
11.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea şi completarea OUG nr. 97 din 2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români republicată (Bp. 498/2017)
12.PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege pentru modificarea art. 2 din Legea nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice (Bp.494/2017)