In sedinta Guvernului din 16.06.2016 au fost adoptate următoarele acte normative :

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru aprobarea Acordului-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (Proiectul privind construcţia de locuinţe pentru persoanele/familiile tinere din România, destinate închirierii), semnat la Bucureşti la 12 ianuarie 2016 şi la Paris la 22 ianuarie 2016
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/LGEM.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE LEGE privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului
2.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulaţiei pe infrastructura rutieră
3.    PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea unor măsuri de eficientizare a sistemului de gestionare a instrumentelor structurale

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea plafoanelor alocate ajutoarelor naţionale tranzitorii şi schemelor de sprijin cuplat în sectorul vegetal, precum şi pentru stabilirea cuantumului acestora pentru anul de plată 2015
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/HG-1-5.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/NFHG-4.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind repartizarea pe judeţe a sumelor aprobate prin lege pentru finanţarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în învăţământul de masă, precum şi metodologia de alocare a acestor sume unităţilor de învăţământ de masă, pentru anul 2016
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea unor instituţii care funcţionează în subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/HG-17.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 558/2014 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică, de interes naţional, „Reabilitarea liniei c.f. Braşov – Simeria, componentă a Coridorului IV paneuropean, pentru circulaţia trenurilor cu viteza maximă de 160 km/h, secţiunile Sighişoara – Coşlariu şi Coşlariu – Simeria”, pentru unităţile administrativ – teritoriale Laslea, Hoghilag, Aţel, Alma, Brateiu, Mediaş, Târnava, Copşa Mică, Axente Sever – judeţul Sibiu, Blaj, Crăciunelu de Jos, Teiuş, Alba Iulia, Sebeş, Vinţu de Jos – judeţul Alba”
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/HG-16.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.244/2007 privind autorităţile competente responsabile cu aplicarea legislaţiei din domeniul protecţiei consumatorilor şi cooperarea dintre autorităţile naţionale în acest domeniu
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru organizarea la Bucureşti, a conferinţei „Un management integrat de calitate privind destinaţiile turistice garanţia competitivităţii” în perioada 22-24 iunie 2016 şi a unei vizite conexe de documentare pentru reprezentanţi mass media şi lideri de opinie, specialişti în turism din străinătate, în perioada 24-27 iunie 2016 şi pentru aprobarea cheltuielilor de transport internaţional ale participanţilor
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.161/2016 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2016-2017
10.    PROIECTE DE HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detaşare în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Alba de către domnul Murg Cornel
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Bărăganul, Salcia Tudor şi Traian, judeţul Brăila
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/HGNFAnexe.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

12.     PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Stoeneşti, judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/HGNFAnexa.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei municipiului Săcele, judeţul Braşov
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/HGNFAnexa-2.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei I.L. Caragiale, judeţul Dâmboviţa
Proiectul poate fi consultat la adresa:
http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/06/HGNFAnexa-3.pdf 
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

IV.    BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea de Conservare şi Închidere a Minelor „CONVERSMIN” S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalaţiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune „CNCIR”- S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului „MINVEST” – S.A. Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională de Radiocomunicaţii – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Comunicaţiilor şi pentru Societatea Informaţională
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Transporturi Aeriene Române – TAROM S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

V.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema:
1. Aprobarea deplasării doamnei Raluca – Alexandra PRUNĂ, ministrul Justiţiei, în Georgia, în perioada 26-29 iunie 2016
2. Aprobarea negocierii şi semnării Acordului de cooperare dintre Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Justiţiei din Georgia
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea de către Guvern a ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat ale căror cheltuieli, inclusiv proiectele de investiţii publice prioritare, vor fi prezentate în Strategia fiscal-bugetară pentru perioada 2017-2019
3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prenotificării închiderii Schemei de ajutor de stat pentru promovarea cogenerării de înaltă eficienţă
4.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului DORIN MITAN – Secretar de stat la Ministerul Transporturilor în calitate de împuternicit mandatat să reprezinte interesele capitalului de stat în adunarea generală a acţionarilor la Societatea Naţională „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa ” S.A., unitate care funcţionează sub autoritatea Ministerului Transporturilor

 

Sursa: Guvernul Romaniei