In sedinta Guvernului din 12.01.2017   au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 51/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr.171/2010 privind constatarea și sancționarea contravențiilor silvice, precum și pentru modificarea art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2016 pentru reglementarea unor măsuri de simplificare a acordării unor beneficii de asistență socială, precum și pentru stabilirea unor măsuri bugetare pentru acestea în anul 2016

II. HOTĂRÂRI

1.HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 720/2008 pentru aprobarea Listei cuprinzând denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor de care beneficiază asigurații, cu sau fără contribuție personală, pe bază de prescripție medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate, precum și denumirile comune internaționale corespunzătoare medicamentelor care se acordă în cadrul programelor naționale de sănătate, precum și pentru modificarea și completarea unor alte acte normative în domeniul sănătății

2.HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2013 privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Apărării Naționale în domeniul public al Municipiului Craiova și în administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova și pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

3.HOTĂRÂRI privind numiri/eliberări de prefecți și/sau subprefecți

4.HOTĂRÂRI DE GUVERN PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA URMĂTOARELOR   MINISTERE:

 • Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene
 • Ministerul Muncii și Justiției Sociale
 • Ministerul Justiției
 • Ministerul Educației Naționale
 • Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat
 • Ministerul pentru Relația cu Parlamentul
 • Ministerul Afacerilor Externe
 • Secretariatul General al Guvernului
 • Ministerul Cercetării și Inovării
 • Ministerul Apelor și Pădurilor
 • Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social
 • Ministerul pentru Românii de Pretutindeni
 • Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale
 • Ministerul Economiei
 • Ministerul Mediului
 • Ministerul Turismului

III. NOTE

1.NOTĂ privind programele 2014-2020 și apelurile de proiecte lansate – 10.01.2017

2.NOTĂ privind stadiul îndeplinirii condiționalităților ex-ante asumate prin Acordul de parteneriat – 10.01.2017

3.NOTĂ privind formularul 088

4.NOTĂ privind proiectul Legii prevenției

5.NOTĂ privind necesarul de fonduri pentru continuarea Programului de investiții în infrastructura de turism, Ministerul Turismului în parteneriat cu Unitățile Administrativ Teritoriale

6.NOTĂ privind înființarea Comitetului Interministerial pentru Turism

Sursa: Guvernul Romaniei