In sedinta Guvernului din 09.06.2017 au fost adoptate urmatoarele acte normativ

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.198/2008 privind serviciile consulare pentru care se percep taxe şi nivelul taxelor consulare la misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României în străinătate
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea anexei nr.2 la Ordonanţa Guvernului nr.20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor mărfii
3.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.302/2004 privind cooperarea judiciară internaţională în materie penală

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea participării României la procesul de relocare a instituțiilor/agențiilor Uniunii Europene
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii 207/2015 privind Codul de Procedură Fiscală

III.    HOTĂRÂRI 
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Londra la 2 februarie 2017 şi la Bucureşti, la 9 februarie 2017 şi la 13 februarie 2017 între Guvernul României şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare pentru finanţarea Proiectului de construcţie a variantei de ocolire a municipiului Constanţa, semnat la Bucureşti la 7 decembrie 2005
2.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomicultură Bistriţa prin desfiinţarea Staţiunii de Cercetare şi Producţie Pomicolă Bistriţa şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
3.    HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului „Mircea Moţoc” Perieni prin desfiinţarea Centrului de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului Perieni şi modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Institutului de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor-Centrul de Testare a Soiurilor Tâncăbeşti, judeţul Ilfov şi scăderea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unor terenuri retrocedate, în condițiile legii
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.151/2015 privind procedura insolvenţei persoanelor fizice
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru S. UZINA MECANICĂ ORĂŞTIE S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
7.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ”CUPRU MIN ” S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea ”CONVERSMIN” S.A Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Compania Naţională Romarm S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei
12.    HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Militar Naţional ”Regele Ferdinand I”
13.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii din subordinea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale
14.    HOTĂRÂRE privind echipamentele maritime
15.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Secţiunea 1C, subsecţiune Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţiloe Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii ”Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”
16.    HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităților Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional ”Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”
17.    HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.729/2015 ”privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ”Secţiunea 1C, subsecțiunea Ogra-Târgu Mureş pe teritoriul localităţilor Cristeşti, Gheorghe Doja, Ogra, Sânpaul, Ungheni şi Târgu Mureş din judeţul Mureş” din cadrul obiectivului de investiţii ”Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea precum şi modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.729/2015
18.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi Departamentul Mediului din Republica Islamică Iran privind cooperarea în domeniul mediului, semnat la Teheran, la 17 septembrie 2016
19.    HOTĂRÂRE privind modificarea Anexei nr.10 a Hotărârii Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi pentru trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene în domeniul public al judeţului Ialomiţa
20.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Memorandumului de Înţelegere privind cooperarea în domeniul probaţiunii şi al sistemului penitenciar între Ministerul Justiţiei din România şi Ministerul Executării Pedepselor din Georgia, semnat la 27 aprilie 2017, la Bucureşti
21.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 2352 aflat în domeniul public al statului