In sedinta Guvernului din 08.09.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative :

I.    HOTĂRÂRE
1.    HOTĂRÂRE privind plata contribuţiei României la bugetul Misiunii Speciale de Monitorizare a Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (MSM OSCE) în Ucraina
2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.957/2005 privind organizarea şi funcționarea Institutului Naţional de Statistică
3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea ROMAERO S.A aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii Comerciale „Institutul de Cercetări în Transporturi – INCERTRANS” S.A.”, aflată sub autoritatea Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare
5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Vrancea, Constanţa, Braşov, Dâmboviţa, Galaţi, Alba, Giurgiu, Covasna, Brăila şi municipiul Bucureşti
6.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi pentru transmiterea acestuia în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Sibiu
7.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Operei Naţionale din Bucureşti în administrarea Centrului Naţional al Dansului Bucureşti
8.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sălaj
9.    HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii aflată în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Inspectoratul General al Poliţiei Române, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, şi pentru actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat la bunurilor din domeniul public al statului
10.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.206/2015 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate pentru anii 2015-2016
11.    HOTĂRÂE privind aprobarea Strategiei privind formarea profesională pentru administraţia publică 2016-2020
12.    HOTĂRÂRE privind stabilirea măsurilor necesare pentru organizarea Sezonului cultural România-Franţa 2018.

II.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemei de ajutor de stat – având ca obiectiv stimularea investiţiilor întreprinderilor mici şi mijlocii – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
2.    MEMORANDUM cu tema: Semnarea de către România a Acordului-cadru între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte şi Australia, pe de altă parte
3.    MEMORANDUM cu tema:
–    Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Înţelegere între Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării din România şi Sindicatul Mixt de Administrare a Parcului Natural Regional Camargue din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul ariilor protejate
–    Aprobarea semnării Memorandumului de Înţelegere între Administraţia Rezervaţiei „Delta Dunării” din România şi Sindicatul Mixt de Administrare a Parcului Natural Regional Camargue din Republica Franceză privind cooperarea în domeniul ariilor protejate de către domnul Grigore Baboianu, Guvernator al Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării
4.    MEMORANDUM cu tema: Necesitatea valorificării unor pachete de acţiuni deţinute de stat la societăţi
5.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea demarării procesului de implementare a recomandărilor formulate de către Banca Mondială pentru raţionalizarea portofoliului de proiecte de investiţii publice, cu revizuirea propusă de Ministerul Finanţelor Publice
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Protocolului de cooperare în domeniile educaţiei şi formării profesionale între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice din România şi Ministerul Educaţiei Naţionale, Învăţământului Superior şi Cercetării din Republica Franceză
III.    INFORMĂRI
1.    INFORMARE privind situaţia statistică şi principalele concluzii rezultând din evaluarea aplicării cadrului legal privitor la situaţia asociaţiilor şi fundaţiilor de utilitate publică
2.    INFORMARE privind stadiul măsurilor în vederea creşterii transparenţei în administraţia publică

IV.    IV NOTE
1.    NOTĂ privind Planul Anual de Lucru al Guvernului actualizat-semestrul II 2016

Sursa: Guvernul Romaniei