In sedinta Guvernului din 08.03.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ  pentru completarea articolului 44 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, precum și pentru modificarea și completarea articolului 26 din Legea vânătorii și a protecției fondului cinegetic nr. 407/2006

II.     HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 septembrie 2016 şi la Paris la 14 noiembrie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei”, semnat la 12 iulie 2007 la Bucureşti şi la 26 iulie 2007 la Paris pentru finanţarea Proiectului „Reforma educaţiei timpurii în România”
2.    HOTĂRÂRE privind constituirea Comitetului Interministerial pentru Turism
3.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente Seminarului Grupului Comun de Planificare al NATO în domeniul rezilienţei pregătirii urgenţelor civile, organizat la Bucureşti, în perioada 27-30 martie 2017
4.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5.    HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Sanatoriului de Nevroze Predeal, instituţie subordonată Ministerului Sănătăţii
6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.61 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
7.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Suceava de către domnul Harasim Constantin;
8.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Suceava de către doamna Adomnicăi Mirela-Elena;
9.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrașcu Liviu;
10.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Teleorman de către domnul Dumitrescu Florinel;
11.    HOTĂRÂRE privind aplicarea mobilității, pentru domnul Nițu Marin din funcția publică de prefect al județului Sălaj în funcția publică de inspector guvernamental;
12.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sălaj de către domnul Florian Florin;
13.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Țîrcă Fabian;
14.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Prahova de către domnul Drăgănescu Emil;
15.    HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Timiș de către domnul Franțescu Daniel-Cristian.
16.    HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului național de paturi pentru perioada 2017-2019
17.   HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 973/2012 privind aprobarea procedurii de acordare a sumelor din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Punerea în aplicare a Deciziei Comisiei Europene nr.C(2016) 6412 din 11.10.2016, comunicată prin Notificarea SG Greffe (2016) D/15128/12.10.2016, de excludere de la finanţarea din partea Uniunii a anumitor cheltuieli suportate de România în cadrul Programului special de preaderare pentru agricultură şi dezvoltare rurală (SAPARD) în cadrul anchetei CE nr.SA/2010/011/RO
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea prelungirii programelor derulate de Reprezentanţa UNICEF în România pentru perioada 2018-2022
3.    MEMORANDUM cu tema: Sprijin financiar acordat domnului prof.dr.Emil Constantinescu, Preşedintele României în perioada 1996-2000, din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, pentru activitatea internaţională pe care o desfăşoară în beneficiul învăţământului superior românesc
4.    MEMORANDUM cu tema: Susținerea Reformei Sectorului Sanitar prin intermediul proiectului “Reforma Sectorului Sanitar – Îmbunătățirea Calității și Eficienței Sistemului Sanitar“, finanțat prin Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BIRD), proiect nr. 83620 – RO

IV.     NOTE DE INFORMARE
1.    NOTĂ DE INFORMARE privind calendarul de elaborare, promovare şi aprobare a Strategiei Forestiere Naţionale
2.    NOTĂ DE INFORMARE privind clarificarea aplicării facilității de scutire de la plata impozitului pe salariu pentru anumite categorii de angajați în domeniul TIC
3.    NOTĂ privind înființarea Consiliului Interministerial pentru Politici de Tineret
4.  NOTĂ privind stadiul de implementare a obiectivelor asumate de grupul Interministerial pentru Românii de Pretutindeni

V.    RAPOARTE
1.    RAPORT privind reuniunea Grupului Interministerial pentru românii de pretutindeni (23 februarie 2017)