I.  PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LEGE.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, republicată, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LEGE-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Protocolului, semnat la Moscova, la 18 decembrie 1990, de modificare a Convenţiei privind decontările multilaterale în ruble transferabile şi organizarea Băncii Internaţionale de Cooperare Economică, precum şi a Statutului acestei Bănci, încheiate la Moscova la 22 octombrie 1963
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LEGE-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4. PROIECTUL LEGII Turismului – PRIMĂ LECTURĂ
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/LEGE-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II.  PROIECTE DE HOTĂRÂRI
1. PROIECT DE HOTĂRÂRE  pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr.1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
2. PROIECT DE HOTĂRÂRE  privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumicultură Bacău şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-1.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Ţara Secaşelor Alba-Sibiu ca fiind de utilitate publică
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-2.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, bugetului local al comunei Măldăreşti, judeţul Vâlcea
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-3.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului rectificat de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, instituţie publică aflată sub autoritatea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-4.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Statutului Academiei de Ştiinţe Medicale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1665/2004
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-5.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar, a denumirii şi a datelor de identificare a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administarea Institutului Naţional de Hematologie Transfuzională prin centrele de transfuzii sanguine, instituţii subordonate Ministerului Sănătăţii
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-6.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.167/2014 privind exercitarea profesiei de bonă
Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/09/HG-8.pdf
Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.
9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărâri