I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul gestionării financiare a fondurilor europene
2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Tratatului între România şi Republica Federativă a Braziliei privind asistenţa judiciară reciprocă în materie penală, semnat la Brasilia, la 13 iunie 2017
3. PROIECTUL LEGII bugetului de stat pe anul 2018
4. PROIECT DE LEGE privind bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul 2018
5. PROIECT DE LEGE pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2018
– STRATEGIA Fiscal Bugetară 2018-2020

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 50 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru șomaj și stimularea ocupării forței de muncă și pentru modificarea Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri privind organizarea, funcționarea și atribuțiile oficiilor teritoriale ale Autorităților Naționale de Management al Calității în Sănătate

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind declararea zilelor de 14, 15 şi 16 decembrie 2017 zile de doliu naţional pe teritoriul României
2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.1340/2007 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Varianta de ocolire a municipiului Bârlad”, judeţul Vaslui
3. HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.11 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
4. HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne -Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
5. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a schimbării regimului juridic a unui imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne
6. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale în vederea asigurării continuităţii serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat, a populaţiei
7. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Complex Sportiv Stadion Municipal”, municipiul Alexandria, str.Alexandru Ghica nr.119, judeţul Teleorman, realizat prin Compania Naţională de Investiţii ”C.N.I”-S.A
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 10 alin 4 din Hotărârea Guvernului nr. 1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
10. HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecți și/sau subprefecți
11. HOTĂRÂRI privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, pentru Ministerul Afacerilor Externe, pentru desfășurarea funeraliilor de stat ale Majestății Sale Regele Mihai I al României.

IV. MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor stabilite în Planul anual de transpunere a directivelor Uniunii Europene pentru anul 2017
2. MEMORANDUM cu tema: Raportul naţional pentru cel de-al treilea ciclu al mecanismului de evaluare periodică universală în cadrul ONU (UPR)
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea rezultatelor negocierilor privind dobândirea de către România a calităţii de membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură (AIIB)
4. MEMORANDUM cu tema: Decizie privind oportunitatea finanţării infrastructurii fizice a sistemului penitenciar român, printr-un proiect finanţat din  fonduri externe rambursabile
5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea posturilor vacante din aparatul propriu de lucru al Ministerului Justiţiei şi al Institutului Naţional de Criminologie, organ de specialitate din subordinea Ministerului Justiţiei
6. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de conducere de director general şi de director general adjunct la Agenţia Domeniilor Statului
7. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea organizării concursurilor/examenelor pentru ocuparea unor posturi vacante corespunzătoare unor funcţii contractuale de conducere/execuţie, din cadrul Administraţiei Naţionale ”Apele Române”, instituţie publică de interes naţional aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor

V. PUNCTE DE VEDERE 
1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie (Bp. 393/2017)
2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii (Bp.483/2017)
3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 8/1996 privind drepturile de autor şi drepturile conexe dreptului de autor (Bp. 208/2017, L 296/2017)
4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind reparaţiile morale şi materiale pentru fostele cadre militare active, îndepărtate abuziv din armată în perioada 01 ianuarie 1962 – 25 decembrie 1989 (Bp. 388/2017)
5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind tichetele de bicicletă (Bp. 313/2016, Plx. 94/2017)
6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în primul război mondial (BP.506/2017)