In sedinta Guvernului din 06.01.2017   au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I. ORDONANȚE DE URGENȚĂ

1. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind unele măsuri pentru salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și unele măsuri financiare și bugetare

2. ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată

2. HOTĂRÂRE pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 1019/2016 privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor

3. HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor.

III. NOTE

1. NOTĂ referitoare la elaborarea Programului legislativ al Guvernului pentru perioada 2017-2020 și a Listei priorităților legislative ale Guvernului pentru prima sesiune parlamentară a anului 2017

2. NOTĂ referitoare la desemnarea secretarilor de stat din ministere care vor avea în atribuție asigurarea activităților specifice din cadrul relațiilor constituționale dintre Guvern și Parlament, din domeniul propriu de activitate al ministerului pe care îl reprezintă

3. NOTĂ privind proiectele de legi aflate în procedură parlamentară la data de 03.01.2017

Programul de Guvernare 2017-2020 poate fi consultata aici:Program_de_Guvernare

Sursa: Guvernul Romaniei