I. PROIECTE DE LEGI
1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr.249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

II. ORDONANŢE DE URGENŢĂ
1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr.52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule şi timbrul de mediu pentru autovehicule
2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea art.9 din Legea poliţiei locale nr.155/2010
3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia
4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar
5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe
6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative privind organizarea Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă și formarea profesională a adulților
7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind implementarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgență “RO-ALERT”

III. HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 23 iunie 2017 şi la Paris la 5 iulie 2017 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a Proiectului ”Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”
2. HOTĂRÂRE pentru completarea art.3 din Hotărârea Guvernului nr. 358/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor indisponibilizate, a organigramei, a parcului auto şi a modului de utilizare a acestuia, precum şi pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, precum şi pentru schimbarea sediului Agenţiei Naţionale de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate
3. HOTĂRÂRE pentru modificarea art. 5 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 845/2015 privind stabilirea unor obligaţii şi sancţiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima dată pe piaţă produse din lemn, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea punctelor 3.1.3 şi 3.2.1 din Strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.403/2013
5. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2017 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 67/2016 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Secţiunea 2A Ogra-Câmpia Turzii pe teritoriul localităţilor Bogata, Cheţani, Cucerdea, Cuci, Iernut, Luduş şi Ogra din judeţul Mureş şi pe teritoriul localităţii Luna din judeţul Cluj din cadrul obiectivului de investiţii de interes naţional Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea”, precum şi modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 67/2016
6. HOTĂRÂRE privind transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului, din administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor-Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor a municipiului Bucureşti în administrarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor-Institutul de Igienă şi Sănătate Publică Veterinară
7. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
8. HOTĂRÂRE privind aprobarea alocării unei sume din bugetul asigurărilor pentru şomaj pe anul 2017 pentru plata venitului lunar de completare de care beneficiază persoanele disponibilizate de la Societatea Naţională de Închideri Mine Valea Jiului S.A
9. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr.1174/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în agricultură
10. HOTĂRÂRE privind numirea unui membru al Plenului Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor şi pentru numirea preşedintelui Oficiului Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor
11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilelor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel
12. HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii, a datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar, a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului
13. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Radu Lucian
14. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către doamna Muntean Adela-Maria
15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Arad de către domnul Damian Vasilică
16. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Țîrcă Fabian
17. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către doamna Puțaru Adriana
18. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență
19. HOTĂRÂ