In sedinta Guvernului din 05.05.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    PROIECTE DE LEGI
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Statelor Unite ale Americii privind intensificarea cooperării în prevenirea şi combaterea infracţiunilor grave, semnat la 5 octombrie 2015 la Washington

2.    PROIECT DE LEGE privind comparabilitatea comisioanelor aferente conturilor de plăţi, schimbarea conturilor de plăţi şi accesul la conturile de plăţi cu servicii de bază

II.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismul financiar norvegian 2014-2021

2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr.15/2013 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corecțiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislația din domeniul achizițiilor publice pentru Programul Operațional Sectorial Mediu 2007-2013

3.  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea art.38 din Legea nr.207/2016 privind reglementarea marketingului înlocuitorilor laptelui matern

III.    HOTĂRÂRI 

1.    HOTĂRÂRE pentru completarea art.134 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.257/2011

2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/425 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecţie şi de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului

3.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 13 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prin scoaterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, ca urmare a retrocedării acestora persoanelor îndreptăţite, respectiv ca urmare a pieirii bunului

4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor privind modul de nominalizare a membrilor Comitetului pentru Audit Public Intern, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2003

5.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Companiei Naţionale ”Loteria Română” S.A

6.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 1094/2009 privind condiţiile introducerii pe piaţă a generatoarelor de aerosoli

7.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Turismului

8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.230/2011 privind autorizarea importatorilor de seminţe de cânepă pentru alte întrebuinţări decât pentru semănat

9.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu Constanţa” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Timişoara – Traian Vuia” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

11.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii Naţionale de Transport Feroviar de Marfă „C.F.R. – Marfă” – S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Societăţii ”Telecomunicaţii C.F.R” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

13.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Administraţiei Naţionale de Meteorologie, care funcţionează sub autoritatea Ministerului Mediului

14.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Acordului de cooperare în domeniul arhivistic între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Arhivele Naţionale, şi Serviciul de Stat de Arhivă din Ucraina, semnat la 11 octombrie 2016, la Iaşi

15.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România şi Ministerul Afacerilor Interne din Republica Serbia privind constituirea şi activităţile patrulelor comune de-a lungul frontierei de stat comune, semnat la 10 noiembrie 2016, la Timişoara

16.    HOTĂRÂRE privind trecerea unui teren din domeniul privat al statului în domeniul public al acestuia şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Garda de Coastă

17.    HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecți

18.    HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în municipiul Focşani, judeţul Vrancea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19.    HOTĂRÂRE pentru modificarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr. 1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa

20.    HOTĂRÂRE privind revocarea dreptului de folosinţă gratuită al Clubului Sportiv ”Fotbal Club Farul” Constanţa asupra unui bun imobil aflat în proprietatea publică a statului şi în administrarea Ministerului Tineretului şi Sportului-Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa

21.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 al Regiei Autonome ”Rasirom”, aflată sub autoritatea Serviciului Român de Informaţii

22.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998