Proiecte si acte normative adoptate in sedinta Guvernului Romaniei din 04.05.2016

Sursa: Guvernul Romaniei

I.    PROIECTE DE LEGE
1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului suplimentar la Protocolul de la Paris între Guvernul României şi Comandamentul Suprem al Forţelor Aliate din Europa şi Comandamentul Suprem Aliat pentru Transformare, semnat la Bruxelles, la 2 decembrie 2015
2.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Italiene privind mormintele de război, semnat la Bucureşti, la 9 iulie 2015
3.    PROIECT DE LEGE privind aderarea României la Acordul parţial extins Centrul European pentru independenţă şi solidaritate mondială – Centrul Nord Sud/CNS acord parţial al Consiliului European instituit în baza Rezoluţiei (89)14, confirmată ulterior prin Rezoluţia (93)51
4.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Regiunea Administrativă Specială Hong Kong a Republicii Populare Chineze pentru evitarea dublei impuneri şi prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit, semnat la Bucureşti, la 18 noiembrie 2015
II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea anexelor nr. II/4 şi II/8 din Hotărârea Guvernului nr. 571/2006 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii cuprinse în „Proiectul nr. 2 – Program-pilot pentru reabilitarea zonelor fierbinţi Zlatna şi Copşa Mică” din cadrul Memorandumului aprobat în şedinţa Guvernului din 12 ianuarie 2006 pentru aprobarea unor împrumuturi de până la 1.441.000.000 euro în perioada 2006-2009, pentru finanţarea investiţiilor prioritare de mediu şi gospodărire a apelor
2.    HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional „Reabilitare DN 6 Alexandria- Craiova km 90+190 – km 222+183”
3.    HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi dintr-un imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti
4.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Timişoara a unui imobil trecut în proprietatea publică a statului
5.    HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
6.    HOTĂRÂRE privind trecerea unei construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne-Unitatea Militară 0838 Buzău, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării şi pentru actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7.    HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare şi actualizarea valorii de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Sănătăţii prin unităţile sanitare din subordine
8.    HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Muzeului Banatului Timişoara şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia
9.    HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor care alcătuiesc domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Culturii, a unor bunuri culturale mobile clasate, urmată de transmiterea acestora în domeniul public al judeţului Arad
10.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Apa, Tarna Mare şi Urziceni, judeţul Satu Mare
11.    DE HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Maliuc, judeţul Tulcea
12.    HOTĂRÂRE privind aprobarea stemelor comunelor Slobozia Ciorăşti şi Vulturu, judeţul Vrancea
13.    HOTĂRÂRE privind limitarea conținutului de sulf din combustibilii lichizi
III.    BUGETE DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
1.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome „Autoritatea Aeronautică Civilă Română” aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
2.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Companiei Naţionale de Radiocomunicaţii Navale ”Radionav” S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor
IV.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Actualizarea aranjamentelor instituţionale în plan intern în vederea promovării intereselor României în cadrul Planului de investiţii pentru Europa