In sedinta Guvernului din 03.08.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative :

I.  HOTĂRÂRI
1. HOTĂRÂRE privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei şi frecvenţei distribuţiei, a limitei valorii zilnice/elev şi a fondurilor necesare pentru distribuţia fructelor proaspete şi a măsurilor adiacente distribuţiei de fructe proaspete, a bugetului aferent acestora, precum şi a modalităţii de implementare efectivă şi de gestionare la nivelul administraţiei publice, în cadrul programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în şcoli în anul şcolar 2016-2017
2. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar şi modificarea datelor de identificare ale unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi radierea din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului a unui bun imobil aflat în administrarea Direcţiei pentru Agricultură a Judeţului Vaslui
3. HOTĂRÂRE pentru aprobarea programului de cooperare între Guvernul României şi Guvernul Republicii Portugheze în domeniile limbii, educaţiei, ştiinţei, tehnologiei şi învăţământului superior, al culturii, sportului, tineretului, mass-media şi turismului, semnat la Bucureşti, la 17 iunie 2015
4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune
5. HOTĂRÂRE pentru declararea zilei de 13 august 2016 zi de doliu naţional pe teritoriul României
6. HOTĂRÂRE privind aprobarea amendamentului convenit prin schimbului de scrisori între România, prin Ministerul Finanţelor Publice şi Republica Moldova, prin Ministerul Finanţelor, semnate la Chişinău la 19 iulie 2016 şi la Bucureşti la 22 iulie 2016, la Acordul privind asistența financiară rambursabilă dintre România şi Republica Moldova, semnat la Chișinău la 7 octombrie 2015 şi a schimbului de scrisori dintre prim-miniștrii României şi Republicii Moldova, semnate la Chişinău la 18 iulie 2016 şi la 29 iulie 2016 şi la Bucureşti la 21 iulie 2016
7. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1052/2011 privind reglementarea acțiunilor specifice aferente finanţării asistenței din cadrul politicii naționale de cooperare internaţională pentru dezvoltare
8. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2016 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2016, precum şi pentru aprobarea plății contribuției voluntare a României la Organizația pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE), în vederea finanţării participării României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică a 5 sectoare cheie ale domeniului guvernanţei publice
9. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Ungheni, judeţul Mureş
10. HOTĂRÂRE  privind managementul tipurilor de risc
II.  MEMORANDUMURI
1. MEMORANDUM cu tema: Participarea României, prin Cancelaria Prim-Ministrului, într-un proiect de analiză specifică, realizat de OCDE privind 5 sectoare cheie ale domeniului guvernanţei publice/reformei administrative: funcţia publică, coordonarea la centrul Guvernului, guvernare deschisă, agenda digitală şi managementul bugetar
2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acțiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2016 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2016.
3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Manuel Costescu- Secretar de Stat la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice TRANSELECTRICA S

Sursa: Guvernul Romaniei