In sedinta Guvernului din 02.11.2016  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.    ORDONANȚE DE URGENȚĂ
1.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind înființarea, organizarea și funcționarea Direcției Generale de Protecție Internă a Ministerului Afacerilor Interne
2.    ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ privind facilitarea transportului gratuit pe calea ferată română în vederea exercitării dreptului de vot la alegerile prezidenţiale din Republica Moldova din data de 13 noiembrie 2016, de către elevii şi studenţii care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova şi care studiază în România

II.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentelor convenite între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 13 iunie 2016 şi la Paris la 16 iunie 2016 la Acordul-cadru de împrumut dintre România Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007
2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 1 iulie 2016 şi la Paris la 19 iulie 2016 între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei semnat la 2 februarie 2007 la Bucureşti şi la 9 februarie 2007 la Paris, pentru finanţarea primei faze a proiectului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, a staţiilor de tratare a apei potabile şi staţiilor de epurare a apelor uzate în localităţile cu o populaţie de până la 50.000 locuitori”
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014
4.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor
5.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.69/2012 privind stabilirea încălcărilor cu caracter contravenţional ale prevederilor Regulamentului (CE) nr.1071/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme comune privind condiţiile care trebuie îndeplinite pentru exercitarea ocupaţiei de operator de transport rutier şi de abrogare a Directivei 96/26/CE a Consiliului, ale Regulamentului (CE) nr.1072/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa transportului rutier internaţional de mărfuri, ale Regulamentului (CE) nr.1073/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 21 octombrie 2009 privind normele comune pentru accesul la piaţa internaţională a serviciilor de transport cu autocarul şi autobuzul şi de modificare a Regulamentului (CE) nr.561/2006 şi ale Ordonanţei Guvernului nr.27/2011 privind transporturile rutiere şi ale normelor de aplicare a acesteia, precum şi a sancţiunilor contravenţionale şi a altor măsuri aferente aplicabile în cazul constatării încălcărilor
6.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Protocolului între Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Administraţia Serviciului Frontierei de Stat a Ucrainei, semnat la 31 mai 2016, pentru punerea în aplicare a Acordului între Guvernul României şi Cabinetul de Miniştri al Ucrainei privind patrularea comună la frontiera de stat româno-ucraineană, semnat la Bucureşti, la 21 aprilie 2016
7.    HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.1034/2010 pentru aprobarea finanţării din Fondul pentru mediu a lucrărilor de închidere a iazurilor de decantare din sectorul minier
8.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Fondului pentru Mediu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2006
9.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.1350/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Dâmboviţa, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Dâmboviţa
10.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr.40 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
11.    HOTĂRÂRE privind înfiinţarea pe lângă Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a unor activităţi finanţate integral din venituri proprii
12.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor privind pregătirea şi atestarea profesională a managerilor de transport în regim de taxi şi închiriere
13.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Giurgiu de către domnul Țintea Laurențiu
14.    HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița a domnului Marin Constantin
15.    HOTĂRÂRE privind exercitarea cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Ialomița de către doamna Manea Tomița.
16.    HOTĂRÂRE privind stabilirea tarifelor de primă maxime aplicabile de către societățile de asigurare care practică asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terților persoane prin accidente de vehicule și de tramvaie.

III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: Avizul Guvernului privind propunerile de nominalizare pentru poziţiile vacante de vicepreşedinte şi consilieri de concurenţă în cadrul Plenului Consiliului Concurenţei
2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Memorandumului de înţelegere între Guvernul României şi Guvernul Republicii Islamice Iran cu privire la eliminarea obligativităţii vizei pentru titularii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu
3.    MEMORANDUM cu tema: Actualizarea listei unităţilor administrative teritoriale incluse în Memorandumul cu tema: Dezvoltarea unor programe integrate din fonduri europene şi bugetul naţional pentru îmbunătăţirea situaţiei sociale şi economice a locuitorilor din zonele pilot de intervenţie Valea Jiului, zona Roşia Montană-Munţii Apuseni şi comunităţile marginalizate din Moldova (Vaslui-Iaşi)
4.    MEMORANDUM cu tema: Modificarea ajutorului de stat pentru facilitarea închiderii minelor necompetitive din cadrul Societății Naționale de Închideri Mine Valea Jiului (SNIMVJ) și acordarea unui ajutor de stat pentru închiderea minelor Lonea și Lupeni din cadrul Complexului Energetic Hunedoara (CEH)
5.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanțelor publice și creșterea economică, în valoare de 500 milioane EUR, acordat României de către Banca Internațională pentru Reconstrucție și Dezvoltare; aprobarea textelor negociate ale Acordului de împrumut, a Scrisorii suplimentare la acesta și a Scrisorii pentru politici de dezvoltare aferentă acestui împrumut și a semnării acestor documente și acordarea împuternicirii de semnare a Acordului de împrumut, inclusiv a Scrisorii Suplimentare, Ministerului Finanțelor Publice.

 

Sursa : Guvernul Romaniei