In sedinta Guvernului din 02.06.2016 au fost adoptate următoarele acte normative :

I.    HOTĂRÂRI
1.    HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2016-2017
2.    HOTĂRÂRE privind stabilirea valorii totale a ajutorului financiar în avans pentru depozitarea privată a cărnii de porc
3.    HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană
4.    HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru acţiunea de protocol cu caracter deosebit, aferente celor două activităţi conform Documentului de la Viena 2011:”Vizită la Baza 71 Aeriană – Câmpia Turzii şi vizită la Şcoala de Aplicaţie pentru Unităţi de Luptă – Piteşti”, organizate de Ministerul Afacerilor Interne, împreună cu Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, în perioada 04-07 iulie 2016
5.    HOTĂRÂRE  privind desfiinţarea Centrului Clinic de Urgenţă de Boli Cardiovasculare ”Acad.Vasile Cândea” Bucureşti şi reorganizarea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central ”Dr. Carol Davila”
6.    HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 pentru Societatea Naţională Închideri Mine Valea Jiului – S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Energiei
7.    HOTĂRÂRE privind alocarea temporară, pentru luna iunie a anului 2016, a unor sume din venituri rezultate din privatizare, Ministerului Fondurilor Europene în calitate de ordonator principal de credite cu rol de autoritate de management
8.    HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

II.    PACHET ACHIZIȚII
1.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice
2.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale
III.    MEMORANDUMURI
1.    MEMORANDUM cu tema: aprobarea demarării unor discuţii clarificatoare privind condiţiile în care România ar putea deveni membru al Băncii Asiatice pentru Investiţii în Infrastructură (AIIB)
2.    MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind contractarea unui nou împrumut de la Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), în valoare estimativă de până la 100 mil.euro, în vederea continuării finanţării reformei sistemului judiciar
3.    MEMORANDUM cu tema: Acordul de principiu privind aderarea României ca asociat la Forumul de implementare a Proiectului BEPS (Erodarea bazei de impozitare şi transferal profiturilor), iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE)
4.    MEMORANDUM cu tema: Încadrarea schemelor de ajutor de minimis – Programul pentru organizarea Târgului Întreprinderilor Mici şi Mijlocii – TIMM 2016, Programul de dezvoltare a activităţilor de comercializare a produselor şi serviciilor de piaţă, Programul național multianual pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor manager din sectorul IMM şi Programul pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanţi în afaceri – în politicile economico-bugetare şi financiare ale statului român
5.    MEMORANDUM cu tema: Iniţierea negocierilor privind viitoarele programe de asistenţă nerambursabilă aferente Mecanismelor Financiare Spaţiul Economic European şi Norvegian pentru perioada 2014-2021
6.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României ca stat membru gazdă la Consorţiul European pentru Infrastructură de Cercetare „Extreme Light Infrastructure” – ELI-ERIC
7.    MEMORANDUM cu tema: modificarea Memorandumului cu tema:
”Programul Naţional de consolidare a infrastructurii instanţelor de judecată aflate în municipiile reşedinţă de judeţ”
”Cartierul pentru Justiţie” – complex urbanistic destinat sediilor unor instituţii aparţinând sistemului judiciar
”Programul Naţional de consolidare a infrastructurii parchetelor aflate în municipiile reşedinţă de judeţ”
8.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea transmiterii sub forma darului manual, a unor bunuri mobile aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale-Oficiul Naţional pentru Cultul Eroilor, către Direcţia „Muzeelor militare istorice” – Plevna, Bulgaria

Sursa: Guvernul Romaniei