In sedinta Guvernului din 02.03.2017  au fost adoptate urmatoarele acte normative:

I.  PROIECTE DE LEGE

1. PROIECT DE LEGE privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS-Erodarea bazei de impozitare şi transferul profiturilor-iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică-OCDE, precum şi pentru completarea anexei nr.1 la Ordonanţa Guvernului nr.41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte

II.  ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență nr. 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbției fondurilor externe nerambursabile

III.  HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2017, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

2. HOTĂRÂRE pentru modificarea art.2 din Hotărârea Guvernului nr.1009/29.12.2016 privind aprobarea plăţii contribuţiei voluntare a României, în lei, la Organizaţia Internaţională a Francofoniei (OIF), pentru punerea în aplicare a ”Memorandumului de parteneriat cu privire la Iniţiativa Francofonă Naţională 2015-2018”, în cadrul Programului OIF pentru limba franceză în relaţiile internaţionale”, pentru anul 2016

3. HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii ”Centru de Conferinţă şi Cultură” la Universitatea Politehnică din Bucureşti

4. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Navă specializată de depoluare”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Nave specializate SAR”, beneficiar Agenţia Română de Salvare a Vieţii Omeneşti pe Mare

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă „Perseus” – 6.600 CP”

7. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii „Modernizarea şi retehnologizarea remorcherului maritim multifuncţional cu clasă de gheaţă „HERCULES”

8. HOTĂRÂRE privind organizarea și funcționarea Autorității de Reformă Feroviară și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 21/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 27/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei

10. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brașov de către domnul Băncilă Ciprian Marius;

11. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Brașov de către domnul Rasaliu Marian-Iulian;

12. HOTĂRÂRE privind încetarea executării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Roman Vasile –Cristian;

13. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Sibiu de către domnul Radu Lucian;

14. HOTĂRÂRE privind încetarea exercitării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către doamna Șandru Anca Livia;

15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Sibiu de către Prislopean Olimpia-Maria;

16. HOTĂRÂRE privind încetarea executării, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Buzău de către doamna Mitrea Aurelia;

17. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare în condițiile legii, a funcției de subprefect al județului Teleorman de către domnul Oprea Nelu-Ionel.

IV.  MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea domnului Alexandru Orăscu în calitate de candidat propus de România pentru ocuparea funcţiei de director al Direcţiei Operaţionale din cadrul Băncii Internaţionale de Cooperare Economică şi demararea de către Ministerul Finanţelor Publice a procedurilor de înaintare a acestei candidaturi

2. MEMORANDUM cu tema: Desemnarea candidatului propus de România pentru ocuparea funcţiei de consilier pentru perioada iulie 2017-iunie 2019 şi director executiv supleant pentru perioada iulie 2019-iunie 2021 în cadrul Constituentei din care face parte România în cadrul Grupului Băncii Mondiale

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea iniţierii negocierii şi semnării „Protocolului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Serbia pentru punerea în aplicare a studiului de fezabilitate privind planificarea unui nou drum rutier de mare viteză între Timişoara şi Pancevo”

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Virgil Dragoş TITEA – secretar de stat la Ministerul Transporturilor în calitate de membru provizoriu în Consiliul de administraţie la Regia Autonomă „Administraţia Română a Serviciilor de Trafic Aerian – ROMATSA”

5. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării domnului Adrian Mlădinoiu, secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului, în calitate de membru al Consiliului de supraveghere şi îndrumare a activităţii Autorităţii pentru Administrarea Activelor Statului

6. MEMORANDUM cu tema: Înființarea Comitetului interministerial privind asigurarea suportului tehnic necesar pentru sprijinirea noilor proiecte energetice cu potențial de dezvoltare în partea românească a Mării Negre realizate de ExxonMobile și OMV Petrom

7. MEMORANDUM cu tema: Înființarea Comitetului interministerial privind monitorizarea extinderii investițiilor Ford în România

8. MEMORANDUM cu tema: Continuarea demersurilor privind crearea Fondului Suveran de Dezvoltare și Investiții

V.  PUNCTE DE VEDERE

1. Puncte de vedere asupra unor proiecte de lege iniţiate de guvernele anterioare aflate în procedura parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile iniţiatoare

2. Puncte de vedere asupra unor propuneri legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară la data de 03 ianuarie 2017, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, provenit dintr-o propunere legislativă, iniţiată de domnul deputat PSD Andrei-Valentin Sava (Bp.179/2016, Plx.397/2016)

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind tichetele de bicicletă, provenit dintr-o iniţiativă legislativă iniţiată de domnul deputat UNPR Valeriu- Andrei Steriu împreună cu un grup de parlamentari UNPR (Bp.313/2016, Plx.94/2017)

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, iniţiată de domnul deputat UDMR Moldovan Iosif împreună cu un grup de parlamentari PSD, PNL, ALDE, UDMR, MP, Minorităţi Naţionale, neafiliaţi (Bp.663/2015, Plx.201/2016)

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Marius Sorin Ovidiu Bota împreună cu un grup de parlamentari PSD (Bp.221/2016, Plx.64/2017)